MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Svein Lorentzen: Sluttreplikk om styring og ledelse ved NTNU (9.3.09, 09:29)

Lars Johan Materstvedt har selvfølgelig helt rett i at Universitetsloven ikke eksplisitt regulerer sammensetningen av instituttstyrene. Fra mitt ståsted er det heller ikke vanskelig å være enig med ham i at det hadde vært ønskelig med en større faglig representasjon. Det er mulig at jeg eller andre styrerepresentanter fra de vitenskapelig tilsatte burde markert dette sterkere, selv om det er lite sannsynlig at et styreflertall ville stilt seg bak en sterkere internrepresentasjon i instituttstyrene enn den som ble vedtatt.

For meg er det to hovedpoeng i saken om styring og ledelse ved NTNU, ett formelt og ett mer pragmatisk. Det formelle gjelder behovet for å dreie NTNU i en mer demokratisk retning, som i mine øyne innebærer at ledere velges, og at det eksisterer reelle styringsorganer på alle nivåer. Her er det meget sprikende synspunkter i det sittende NTNU-styret, hvor det på forhånd langt fra var sannsynlig at det var mulig å få til et tilnærmet enstemmig vedtak om at fakulteter og institutter igjen får beslutningsorganer, og at instituttledere (som normalordning) fortsatt skal velges. I dette ligger det pragmatiske poenget: At det å nå fram i universitetsstyret ofte er en prosess hvor det er nødvendig å gi etter på noe for å oppnå noe annet. I dette ligger også et ønske om at NTNUs øverste organ ikke for ofte bør fatte vedtak hvor styret er delt på midten, men i størst mulig grad framstår som et samarbeidsorgan.

Her står den enkelte styrerepresentant overfor en kjede av avveininger, hvor det i ettertid ikke er vanskelig å stille spørsmål ved vedtak som er fattet. Etter min oppfatning er det viktigste i denne saken likevel at NTNUs styrings- og ledelsesstruktur dreies i riktig retning, og at det står et nær enstemmig styre bak denne dreiningen.

Det overordnede er nå at det utvises interesse og aktivitet i alle grupper tilsatte ved NTNU når ledere skal velges og styrer settes sammen, slik at vi får ledere og styringsorganer som viderefører den kursendringen det nå er lagt til rette for.

Med vennlig hilsen,
Svein Lorentzen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv