MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Verden blir til gjennom språket (9.3.09, 13:46)

Barn lager miniatyrer av verden gjennom lek. Slik kartlegger de verden. ”Literacy” handler om hvordan man tilegner seg verden. Den prosessen starter forut for språket.

NERA står for Nordic Educational Research Association. NTNU var vert for den 37. NERA-kongressen gikk av stabelen på Dragvoll 5.-7.mars. Temaet var ”Literacy as Worldmaking – a Challenge to Educational Research.”

I forbindelse med NERA-kongressen er engelske professor Roger Hart i Trondheim denne helgen. Roger Hart tok Ph.D. i USA i 1975 og har siden da undervist Ph.D-studenter i New York. Studentene undervises i samme tema som han selv jobber med, nemlig barn i omgivelser og deres oppfatninger av den. Fredag formiddag holdt Roger Hart foredrag om barns evne til å kartlegge verden.

Roger Hart (t.v) og Hans Petter Ulleberg ser på språket som måte å tilegnes seg verden på.
- Når barn leker lager de en miniatyr av verden. De lager hus, hager og trær i en mindre skala. Dette kalles ”mapping” og forklarer hva et menneske gjør for å orientere seg i omgivelsene sine. Barn har ennå ikke tillagt seg alle kunnskaper om rom som vi har, forklarte han.

En studie viste hvordan en liten jente hadde tre forskjellige oppfatninger av det samme stedet. Hun tegnet ett kart over hvordan hun så for seg hovedgaten når hun var med moren sin. Deretter ble et nytt tegnet i forbindelse med at hun var med faren sin, og et siste når hun gikk til skolen.

Gi barna starthjelp
Roger Hart er bestemt på at voksne må hjelpe barna sine med å utvide forståelsen av omgivelsene. Barn starter med noen linjer som de setter i sammenheng og må få hjelp til å forstå proporsjoner og skala.

- Ved å vise barn et flyfoto hvor man kan zoome inn og ut, kan barna få en idé av hvordan verdens proposjoner og skala fungerer. Derfor er årets kongress viktig. Man må være klar over hvordan man videreformidler egne oppfatninger og at andre har sine, forklarer Roger Hart.

NERA-kongressen blir arrangert rundt i Norden hvert år og universiteter eller høyskoler er verter. I år var det Trondheims tur til å gjeste til sammen 450 deltakere. Arrangørkomiteen bestemmer temaet for hvert år. Nå ligger fokuset på hvordan mennesker forstår og tolker den kommunikasjon og kunnskap man får tilgang til i samfunnet, forklarer for NTNUs arrangørkomite Hans Petter Ulleberg. - NERA-kongressen er en internasjonal konferanse og det er viktig for NTNU. Ettersom NTNU er et internasjonalt universitet er det morsomt at store deler av konferansen holdes på Dragvoll. Vi har foredragsholdere fra blant annet USA og Brasil samt at temaet er noe som gjelder for alle.

Kommunikasjon er mer enn ord
NTNUs arrangørkomite består av pedagogisk institutt og program for lærerutdanning under SVT-fakultetet. Selv holder Ulleberg til på pedagogisk institutt og sitter i styret i NERA. Han forteller at temaet for årets kongress omfavnet alt fra å kunne lese og skrive, til å videreformidle og tolke.

- Lese- og skriveferdigheter er de personlige tilegnelsene, sammen med utdanning og annen kunnskap. Literacy omfatter også den sosiale siden ved å kunne videreformidle og tilegne seg kunnskap. Kommunikasjon er et viktig stikkord fordi literacy har å gjøre med hvordan man tolker, forstår og videreformidler verden rundt seg.

Språket danner forståelsen
Hans Petter Ulleberg forklarer at tittelen literacy as worldmaking vil si at verden slik vi ser den er skapt gjennom språket. Hvordan vi snakker om omgivelsene er med på å danne vår forståelse av den. Derfor er det grunnleggende å inneha verktøy som lese- og skriveferdigheter.

- Det er viktig å kunne videreformidle kunnskapene og oppfatningen, samt at man samtidig må ha respekt for andres meninger og oppfatninger. I vår tid er kommunikasjon et sentralt tema. Det gjør verden mindre på grunn av at vi kan kommunisere med mennesker på den andre siden av kloden. Man har tilgang til ulike meninger og oppfatninger. Det er med på å påvirke vårt bilde av både verden og forskjellige mennesker.

Av Victoria E. M. Amundsen (tekst og foto)