MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VALG 2009
Styret: - Problematisk samarbeidsklima (5.3.09, 07:20)

Tidligere styremedlem Bjarne Foss (bildet) mener måten styret fremstår i dag har uheldige konsekvenser for NTNU som institusjon.

SKEPTISK til hvilke konsekvenser samarbeidsklimaet i dagens styre har for legitimiteten til beslutningene som fattes. Bjarne Foss på robotlaben i Elektrobygget. Foto: Tor H. Monsen.
I dag er det en uke igjen til fristen går ut for å foreslå interne representanter til NTNUs styre. Per onsdag hadde det innkommet kun et forslag med et navn. Dette er et forslag innenfor gruppen teknisk-administrative, opplyser rådgiver Kristin Wergeland Brekke.

Valgstyret må ha fem forslag á to navn for de fem internplassene i styret for at ansatte og studenter skal ha noen å stemme på i det hele tatt.

- Problematisk samarbeidsklima
- Da er viktig at NTNUs ansatte engasjerer seg i styrevalget senere denne måneden, da de gjennom sine fem representanter har en betydelig innflytelse i NTNUs styre, mener professor i kybernetikk, Bjarne Foss.

Han satt i det ”gamle” NTNU-styret fra 2001 til 2005, da rektor var valgt og selv leder av styret. Han reagerer på hva han opplever som et konfliktstyrt styre, i form av skillelinjer mellom interne og eksterne representanter.

- Å dømme etter diskusjonen i det siste styremøte, har det eksistert et problematisk samarbeidsklima i en viss tid. Hvis det er riktig at det er veldig ulike virkelighetsoppfatninger mellom interne og eksterne styremedlemmer, og det samtidig er vanskelig å utvikle konstruktive løsninger, så er det et problem for NTNU som institusjon. Det må også være en krevende situasjon for ledelsen, sier han.

FAKTA

Styret ved NTNU består av elleve representanter:

 • Fast vitenskapelige ansatte (3)
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte (1)
 • Studenter (2)
 • Teknisk-administrative (1)
 • Eksterne, inklusiv styreleder (4)

  De interne velges av universitetsbefolkningen. Studenter og midlertidig vitenskapelig ansatt for et år av gangen, resten for en full styreperiode på fire år.
  Eksterne representanter utpekes av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra NTNU.
  I tillegg velges/utpekes vararepresentanter for gruppene.

 • Delt styre uheldig
  Universitetet er en spesiell institusjon. Når fem av elleve medlemmer velges internt, har denne blokken veldig tunge muligheter for påvirkning. I praksis kan det være vanskelig å få saker gjennom uten denne gruppens støtte.

  Saklig uenighet er en ting, et delt styre noe annet, mener kybernetikkprofessoren.

  - Realiteten er den at det er vanskelig å effektivt implementere beslutninger som har stor motstand blant ansatterepresentantene. Kostnaden blir unødig høy. Derfor er et godt samarbeidsklima i Styret viktig for NTNU som institusjon, mener Foss.

  Campussaken spøker fortsatt
  Campussaken dominerte mange styremøter over lang tid, hvor det hersket en dyp mistro fra ansattesiden av styrebordet overfor en administrasjon som stadig kom og ba om mer penger. Eksterne medlemmer på sin side, hadde langt færre innvendinger mot rektors saksframlegg.

  - Jeg vil anta at samlokaliseringssaken med svært steile fronter bidro til et vanskelig samarbeidsklima. Samtidig må jeg si at ansattemedlemmene gjorde en kjempejobb i campussaken. Nå er dette historie, derfor er det viktig at framtida ser annerledes ut. Det trengs rett og slett en "reset" i måten å tenke samarbeid på, sier Foss.

  Professoren oppfordrer ansatte til å bruke stemmeretten i vårens valg.

  - Et engasjement fra de vitenskapelig ansatte i en kort periode fram til styrevalget er viktig, da det vil vise at organisasjonen i praksis er opptatt av demokratiet på universitet, sier Foss.

  Intern evaluering
  Det sittende styret foretok for litt over et år siden en intern evaluering av arbeidet, ved hjelp av et eksternt konsulentfirma. Vurderingen var basert på intervjuer med styremedlemmene. Ifølge styreleder Marit Arnstad ble det ikke utarbeidet noen skriftlig dokument ut fra disse samtalene. Universitetsavisa har dermed ikke fått tilgang på eventuelle oppsummeringer eller konklusjoner som kom ut av evalueringen.

  Stiller om han blir spurt
  På direkte spørsmål svarer Foss at han vil stille som kandidat for gruppen av fast vitenskapelig ansatte om han blir foreslått. Det sittende styre har ingen Gløshaugen-folk i denne gruppen. Foss mener styret trenger medlemmer som kan løfte fram NTNUs hovedprofil, gjerne med bred erfaring fra forskning i samarbeid med næringslivet.

  Eksterne medlemmer utpekes
  De fire eksterne medlemmene utpekes av eieren av universitetet – Kunnskapsdepartementet. Rektor har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal jobbe fram en forslagsliste overfor departementet. Som for andre styremedlemmer kan ikke eksterne sitte sammenhengende i mer enn to perioder – eller åtte år. Arbeidsgruppen foreslår at sittende medlemmer som fremdeles er valgbare, automatisk foreslås på nytt – om de er villige.

  Samtidig understreker arbeidsgruppen at aktuelle kandidater må ha tid til å fylle vervet og må kunne forventes å delta på styremøter og seminarer. Derfor vil bosted også tillegges en viss vekt.

  Styrevalget gjennomføres elektronisk mellom 30. mars og 1. april.

  Her sender du inn forslag til styremedlemmer

  Av:Tor H. Monsen