MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Arne Kr. Hestnes: Årsverksutviklingen ved NTNU (16.3.09, 10:59)

Årsverksutviklingen ved NTNU – størst vekst i vitenskapelige stillinger – en kommentar til Tor G. Syvertsen

24. februar presenterte Innsida en oversikt over årsverksutviklingen ved NTNU. Tallene er hentet fra statistikk Personalavdelingen har utarbeidet. 2. mars kommenterer Tor G. Syvertsen utviklingen og prøver å skape et inntrykk av at NTNU bruker lite etterrettelige tall - og at universitetet heller ansetter teknisk-administrative medarbeidere enn vitenskapelige medarbeidere. Dette er feil.

Det ser ut som Syvertsen i sine beregninger kombinerer Personalavdelingens statistikk med egne oppslag og utplukk fra DBH (Databasen for statistikk om høgre utdanning). Uten å gi meg inn på en debatt om ulike kilder og sammenstilling av data, - er det bl.a. med utgangspunkt i DBHs konsistente data over tid, rimelig å korrigere Syvertsens resonnement og beregninger på noen områder.

Rektors stab
Syvertsen regner seg fram til en formidabel prosentvis vekst i rektors stab. Forklaringen er imidlertid enkel: NTNU har innført enhetlig ledelse. Rektor er derfor både universitetsdirektør og rektor. Universitetsdirektørstillingen er nedlagt, og de tidligere ansatte i universitetsdirektørens stab er nå en del av rektors stab. Omorganiseringen kom fullt ut til uttrykk i statistikken i 2008. Dette kan selvsagt, hvis man vil, framstilles som en ensidig vekst i årsverktallene i rektorstaben. Men helheten blir ikke riktig uten samtidig å gjøre oppmerksom på tilsvarende reduksjon i den tidligere universitetsdirektørstaben.

Vitenskapelig ansatte vs. teknisk-administrativt ansatte
Syvertsen konkluderer med at veksten i teknisk-administrative årsverk er større enn veksten i vitenskapelige årsverk. DBH- statistikken gir et annet bilde: Antall årsverk ved NTNU økte fra 4200 i 2007 til 4493,2 i 2008, en vekst på 7%. Veksten i faglige stillinger var på 9,7%, en økning fra 2447,3 årsverk i 2007 til 2685,7 i 2008. Alle øvrige stillinger til sammen, (administrative, ingeniører, bibliotekarer, renhold mv.) økte i samme periode fra 1752,6 til 1807,5 årsverk, en vekst på 3,1%.

Sentraladministrasjonen
Det er riktig at sentraladministrasjonen i 2008 var størst med 678,5 årsverk, knepent foran NT- fakultet med 678 årsverk. La meg minne om at svært mange av årsverkene ikke jobber i administrasjonen, men er for eksempel renholdere og vaktmestere som har sitt daglige virke ved NTNUs mange enheter, selvsagt uten at det er et argument som tilsier at sentraladministrasjonen skal unntas noen som helst krav til effektivitet og nøkternhet.

Motsetningsforhold?
At et kompetent og godt tilpasset støtteapparat bidrar til universitetets mål, i en optimal balanse med vitenskapelige ansatte, er det neppe særlig uenighet om. I denne balansen er det et selvsagt mål å bruke mest mulig av ressursene på forskning og undervisning. DBH-statistikken viser at NTNU prioriterer å rekruttere vitenskapelige ansatte (selvsagt), og at vi ikke har en ubalansert og ukontrollert vekst i det teknisk-administrative støtteapparatet.

Arne Kr. Hestnes
Personalsjef

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv