MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VALG 2009
DMF velger bort demokrati (16.3.09, 14:40)

Uravstemningene ved de fem instituttene på Det medisinske fakultet viser flertall for tilsatt leder og rådgivende ledergruppe.

Tross visse forskjeller i ”politiske” preferanser, er det liten tvil om hvor fakultetet som helhet befinner seg i aksen mellom ytterpunktene universitetsdemokrati og bedriftsmodellen.

Fire av fem for tilsatt leder
Alle fem instituttene initierte uravstemninger for å sondere terrenget for alternative ledelsesformer. Fra før hadde styret ved NTNU lagt opp til en normalordning med valgt leder og et ansvarlig styre ved alle institutter. Dette som en motvekt til ansatt og enhetlig dekan og rektor.

Fire av fem institutter ved DMF har avgitt flertall for ansatt leder, kun Kreftforskning og molekylær medisin gikk for valgt leder. Flertallet for det ene eller det andre alternativet er gjennomgående knappe.

Tre av fem for ledergrupper
Samtidig har tre av fem institutter gått for en ledergruppe som medvirkningsordning – som er det alternativet med minst direkte beslutningsmyndighet sammenlignet med de to andre alternativene på valg – instituttstyre og instituttråd.

Igjen: Kreftforskning og molekylær medisin ønsker å holde seg til normalordningen. Styre fikk et knapt flertall fremfor ledergruppe-alternativet. Samfunnsmedisin ønsker også styreordningen, men med tilsatt leder.

Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Institutt for nevromedisin og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk går for bedriftsmodellen, med tilsatt leder og en ledergruppe.

Indirekte medvirkning
Ledergruppe er det tredje alternativet for medvirkningsordning, og er en mindre og mindre formalistisk form for instituttråd. Ledergruppen har kun rådgivende myndighet, og skal normalt møtes hver 14. dag. Den skal bestå av instituttleder, faggruppeledere (fjerde nivå) og en representant for hver av gruppene teknisk-administrativ, studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte. En til to ganger i semesteret skal ledergruppen utvides med eksterne representanter og fungerer da som et instituttråd.

Valgdeltakelsen har ligget omkring halvparten av de stemmeberettigede.

Av:Tor H. Monsen