MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Arne Kr. Hestnes: Årsverksutviklingen ved NTNU – svar til Ola Lædre (19.3.09, 13:18)

Ola Lædre spør i sitt innlegg 16.3 om undertegnede mener Tor G. Syvertsens påstand om at antall amanuenser, førsteamanuenser, dosenter, førstelektorer, professorer og professor II har gått ned med 6 % samtidig som antallet teknisk/administrativt har gått opp med 6 % fra 2005 til 2008 er feil? Ja jeg mener Syvertsen tar feil. Databasen for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at antall vitenskapelige/faglige årsverk ved NTNU øker mer enn antall teknisk/administrative årsverk. Jeg antydet i svaret til Syvertsen et forbehold om de eksakte tallene fordi det er vanskelig å følge hans utplukk av data og kombinasjoner av tall. Eksempelvis baserer DBH seg på årlige rapporteringer per 1. oktober, og allerede her får vi problemer med å sammenligne med Syvertsens tall, som refererer til desember som telletidspunkt. Tallene nedenfor har derfor ikke fokus på sammenligning med Syvertsens statistikk, men viser den offisielle utviklingen i perioden 2005 til 2008. Amanuenser, førsteamanuenser, dosenter, førstelektorer, professorer og professor II

Regner vi på bare disse stillingene, som Syvertsen mener reduseres med 6%, viser DBH-tallene en vekst på 1,9%, fra 1033,4 årsverk i 2005 til 1053,2 i 2008. En beskjeden vekst, men slett ikke noen reduksjon på 6%.

Men dette viser ikke hele bildet. Tar vi i tillegg hensyn til forskerstillingene (NTNU hadde 181,4 årsverk i denne kategorien i 2008), og universitetslektorene (129,6 årsverk i 2008) får vi en vekst på 3,6%, fra 1316,3 årsverk i 2005 til 1364,2 i 2008.

Hvis vi også inkluderer enda et par viktig grupper, nemlig stipendiatene og postdoktorene blir veksten på 6,2%, fra 2456,2 vitenskapelige/faglige årsverk i 2005 til 2609 i 2008.

Ved å inkludere årsverkene til vitenskapelige assistenter og universitets-/førstebibliotekarer øker antall faglige årsverk til 2685,7.

Fra oktober 2005 til oktober 2008 vokste antall administrative stillinger (saksbehandlere, ingeniører, bibliotekarer (ikke universitets- og 1.bibl), renhold mv.) med 5,4% fra 1714,4 til 1807,5 årsverk.

Veksten i administrative stillinger har i likhet med veksten i faglige stillinger vært stor, og det er all grunn til å være bevisst på hvilke stillingskategorier som prioriteres ved utlysning. Trenden fra 2005 er imidlertid klar, og det er verd å merke seg at forholdet mellom faglige og administrative årsverk utviklet seg særlig gunstig fra 2007 til 2008, med en vekst på hhv. 9,7% og 3,1%.

Personalavdelingen henter sine tall fra Databasen for statistikk om høgre utdanning.

Arne Kr. Hestnes
Personalsjef

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv