MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Verhagen, Sommervoll, Lædre: Et synlig styre med overordnede mål (19.3.09, 15:21)

Ved valg av nytt NTNU-styre er det lett å henge seg opp i enkeltgruppers interesser. Det henger muligens sammen med NTNUs forhistorie, men nå er det viktig å tenke fremover. NTNU har en samfunnsrolle, og det må styret forholde seg til.

En utfordring for styret ved NTNU er at det må ligge til en grunn en kultur der Styret og organisasjonen arbeider mot de samme overordnede mål, uavhengig av tilhørighet til stillingsgruppe og campus. I det ligger at de ansatte må se seg tjent med å nå de overordnede målene. Og det er viktig at NTNUs overordnede mål ikke må bli underordnet kampen for enkeltgrupper basert på stillingsgrupper eller fagmiljø.

NTNU trenger et synlig styre. I et styre bør det være rom for uenigheter underveis i beslutningsprosesser. Styremedlemmene vil nødvendigvis ha forskjellige bakgrunn, opplevelse og ideer om hvordan NTNU bør styres. Da må det være lov å markere ståsted og fremme forskjellige argumenter. Etter vår mening er det viktig å vise til forskjellige meninger, for diskusjoner og forhandlinger kan fremme økt forståelse og utvikling til det beste for NTNU.

Medlemmene i NTNUs styre må samarbeide på tvers av stillingsgrupper og fagmiljø for å komme frem til det som er best for NTNU på lang sikt, og ikke hva som er best for enkeltgrupper på kort sikt. Det enkelte styremedlem må se hva som best tjener NTNU som helhet, og det utover sin egen valgperiode.

Verdien av et styrevedtak blir styrket av at styremedlemmene forholder seg lojalt til det i ettertid. Vi ser det som nødvendig at styret står samlet bak sine vedtak for at resten av organisasjonen skal gjøre det samme.

For å unngå å skape distanse til organisasjonen bør styret tydeliggjøre begrunnelsen for vedtak i viktige saker for at resten av NTNU skal kunne forholde seg til disse vedtakene. Tydelige begrunnelser bør være lett tilgjengelig for organisasjonen, for da vil det eventuelt være lettere å akseptere og arbeide mot de overordnede målene.

Vi tre er fra forskjellige stillingsgrupper og fagmiljø og er ikke nødvendigvis enige om alt, men vi er overbevist om at NTNU trenger et synlig Styre der entydige vedtak synliggjøres med tydelige begrunnelser.

Albert Verhagen Styrevalgskandidat for teknisk/administrativt ansatte, IVT

Yngve Sommervoll Styrevalgskandidat for midlertidig vitenskapelig ansatte, SVT

Ola Lædre Styrevalgskandidat for fast vitenskapelig ansatte, IVT

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv