MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NIFU STEP OM BACHELOR:
- Feilslutning! (19.3.09, 15:16)

- Forestillingen om at NTNU-bachelor er lite karrerefremmende bygger på en feilslutning, fastslår førsteamanuensis Arild Blekesaune.

- Oppslaget om at eksamener fra NTNU skulle være det minst karrierefremmende som norske breddeuniversiteter gir, bygger på en feilslutning. To av tre studenter fortsetter videre med studiene etter bachelor. Det er langt lavere ved de andre universitetene. Dette er forklaringen,, sier førstamanuensis Arild Blekesaune ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Blekesaune (bildet) sitter i undervisningsutvalget ved instituttet, med særskilt ansvar for bachelorstudentene. Han reagerer på konklusjonene som framkommer i omtalen av Nifu Steps rapport.

Blekesaune viser til at en av tabellene, (3.1) i rapporten viser at 67 prosent av de som har avsluttet bachelorgrad ved NTNU var fortsatt i utdanning uten tilleggsjobb, mens de tilsvarende andelen ved de andre universitetene var 45 (Oslo), 54 (Bergen) og 55 (Tromsø).

- Derfor viser også estimatene i figur 3.2, som var utgangspunktet for oppslaget, at NTNU-studentene har en statistisk signifikant lavere sannsynlighet enn Oslo-studentene for å ha en relevant heltids- eller deltidsjobb. Et tilsvarende mønster ser vi i tabell 4.1 som viser at 73 prosent av NTNU-studentene fortsatt er i heltidsutdanning, mens de tilsvarende andelene på de tre andre universitetene er 65, 66 og 59 prosent. Dette kommer også tydelig fram i estimatene i tabell 4.3 og figur 4.4.

2 av 3 fortsetter
Dataene viser derfor at to av tre som avslutter bachelorgraden ved NTNU fortsatt studerer, og at tre av fire fortsetter med en eller annen heltidsutdanning. De tilsvarende andelene er langt lavere på de andre universitetene, hvor en av to fortsetter.

- Det bør jo tolkes som en ønskesituasjon for oss som underviser på bachelornivå, sier Blekesaune.

Det neste spørsmålet er NTNU-studentene er mer opptatt av å fortsette studieløpet.

- Vi må foreløpig tolke dette som et resultat av egne ønsker om å studere videre, og ikke som et resultat av dårlige arbeidsmuligheter. Hvis vi skal undersøke det siste, da må vi heller se på masterkandidatenes jobbutsikter, sier Arild Blekesaune.

Av Tore Oksholen