MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

VAlG 2009
IME går for instituttråd (21.3.09, 13:38)

Uravstemningen ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk resulterte i overveiende flertall for instituttråd. Ingen institutter tok initiativ til uravstemning om valgt eller tilsatt leder.

Dermed blir fakultetet som helhet omfattet av NTNU-styrets anviste normalordning, som er valgt instituttleder.

Ved instituttene for elkraftteknikk (ELKRAFT), telematikk (ITEM) og teknisk kybernetikk (ITK) ønsker klare flertall instituttråd. Her var prosenttallene henholdsvis 70,3 mot 8,6, 75,2 mot 4,8 og 63,9 mot 16,1 prosent.

Ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon (IET) ga avstemningen et jevnere resultat, med 43,9 mot 35,6 for instituttråd.

Ved første øyekast ser det ut til at et betydelig flertall (60,4 mot 39,6) ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) går for instituttstyre. Imidlertid viser det seg at av flertallets 60 prosent, kommer 20 fra den ene studenten ved instituttet som avga stemme. Slik er det fordi vektingen av stemmer gir studentene 20 prosent, og når bare en student avgir stemme, som her, utgjør altså denne ene stemmen en femtedel av stemmene avgitt ved instituttet.

Av de øvrige 80 prosentene går 50 til faste vitenskapelig ansatte, 20 til teknisk/administrativt ansatte og 10 prosent til midlertidig vitenskapelig ansatte.

Ved institutt for matematiske fag (IMF) ga avstemningen et stort flertall, 69,2 mot 30,8 for en egen ordning med utvidet ledergruppe.

Deltakelsen var jevnt over god, fra oppunder femti prosent og oppover for de fast vitenskapelig ansatte og teknisk/administrativt ansatte, mens midlertidig vitenskapelig ansatte deltok i klart mindre grad.

Kun 5 av fakultetets studenter avga stemme, 1 ved IDI og de 4 øvrige ved IMF.

En tidligere versjon av denne saken inneholdt flere feil. Universitetsavisa beklager dette.

Av Tore Oksholen

Resultatene ved DMF
Resultatene ved NT
Resultatene ved IVT