MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Nergarrd, Moen: For å stemme må man kunne stemme (23.3.09, 11:43)

Om manntall på NT-fakultetet

I Universitetsavisa 23.03 kan vi lese om resultatet av uravstemningene ved de ulike fakultetene. For NT-fakultet slås følgende fast om oss studenter: ”Studentene stilte lite opp, her lå deltakelsen på omkring 5 prosent i snitt.” Den prosentvise deltakelsen er sann nok, men saken er mer kompleks enn at vi studenter ikke stiller opp.

Ved NT er 739 av 1917 studenter ikke registrert med et bestemt institutt som stemmested. I tillegg er det enkelte alvorlige feil i antall studenter som er registret ved de ulike institutt. Ved Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) er eksempelvis kun 11 studenter registrert med stemmerett. Flertallet av studentene med manglende stemmerett ved IKP er registrert med stemmerett ved Institutt for kjemi (IKJ), som har et overraskende høyt tall stemmeberettigede studenter (467).

Stemmested skal registreres på Studweb og har en egen link i undermenyen der. For mange studenter er våren 2009 første gang valg av stemmested har hatt noen praktisk funksjon. Informasjonen gitt i forkant av valgene har gått ut på at riktig stemmested må registreres i Studweb og sjekkes mot manntallet. Vi kjenner til at flere studenter har sjekket manntallet, registrert at stemmested er satt til feil institutt og deretter endret stemmested på Studweb, i tro om at manntallet deretter skulle være i orden. En slik rekke av aktive handlinger skulle vært tilfredsstillende, noe den ikke har vært i dette tilfellet. Vi vil også legge til at ved alle andre studentvalg, er det tilstrekkelig å være registrert ved riktig fakultet for å avgi stemme. At studentene dermed kan bli forvirret og i tvil om de er registrert riktig i manntallet eller ikke, er åpenbart.

Det er en tydelig systemfeil at mange studenter er registrert ved feil institutt. Flere av studentene uttaler at de tok det for gitt at korrekt institutt ble registrert da de fikk innvilget studieplass ved institutt fra 3. årstrinn ved valg av studieretning. Dette er også det som kommer opp av informasjon på Studweb, under fanen ”Utdanningsplan del 2”. De som har oppdaget at de likevel ikke hadde riktig stemmested, forteller at forsøk på eksempelvis å endre institutt fra IKJ til IKP ikke har lykkes. Flere av dem har opplevd enten ikke å ha andre valgalternativer enn IKJ, eller at manntallet ikke er blitt endret, selv om studentene har endret stemmested innen fristen. Undertegnede og IKP-student, Margrethe Nergaard, får eksempelvis fortsatt opp IKJ som et av alternativene til stemmested, til tross for at hun ikke har avlagt noen fag ved dette instituttet siden våren 2008 og aldri vært tilknyttet dette instituttet. Å avlegge stemme ved IKJ burde ikke ha vært mulig for hennes (og flere andres) vedkommende.

Som tillitsvalgte på NT-fakultetet leverer vi dag klage på manntallet til manntallsfører Torbjørn Digernes. Vi mener manntallet igjen må åpnes og studentene må få anledning til å registrere riktig stemmested før instituttledervalgene finner sted. Først da kan det slås fast hvorvidt studentene stiller lite opp eller ikke.

Margrethe Nergaard og Ingvill Marie Moen Fakultetstillitsrepresentanter for studentene ved NT-fakultetet

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv