MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Arvid Staupe: Hr. Redaktør (24.3.09, 10:56)

At ei einsleg stemme skal utgjera 20% av dei vekta stemmene, høyres svært urimeleg ut. Eg referere her til redaktørens artikkel i UA i går den 23. mars. Men for ein som deltok aktivt for å få til demokrati i høgre utdanning der både tilsette og studentar skulle ha medverknad, så må ein undre seg. Kva har skjedd når berre ein – 1 – student av 294 studentar stemme?? Dette burde bekymra! Er det så enkelt at studentane ikkje bryr seg, gidd ikkje, for å sei det med eit folkeleg språk?

Eller kan det vera at dei føler at det ikkje har noko formål, at dei ikkje har nokon reel innverknad? Kan det vera at dei ikkje føler nokon kontakt med institusjonen, at det er for stor avstand fram til den eller dei som tek avgjerer. Kan det vera at ein ikkje legg nok arbeid i å halda eller oppretta kontakt med studentane?

Ein god regel er vel å hald nær kontakt, ”Walk and talk” heite det på utanlandsk? Etter mi meining er det noe av det viktigase ein leiar gjer. Kan det vera at studentane føler at det blir lagt opp til å halda avstand? Her er mange spørsmål ein kan stilla seg, og som ansvarlege bør stilla seg og arbeida med. Dette gjeld alle nivå. Har vi mista sjela til universitetet, interessa for deltaking?

Det er studentane som skal ta med seg våre verdiar ut i samfunnet, vera aktive og bestemma både med omsyn til kva plass universiteta skal ha og kva plass fagområda skal få i samfunnsdebatten. Der blir nok vi meir og mindre oppfatta som inhabile, kjører eigne særinteresser.

Arvid Staupe, førsteamanuensis IDI

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv