MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Pål Ivar Brekke: Studentmanntallet (24.3.09, 12:05)

Vårens valg er spennende på mange måter. Uravstemningene åpner for direkte medvirkning fra studenter og ansatte på en måte vi ikke har sett ved universitetet tidligere, og dette har nok vært en vekker for mange. I tillegg blir det naturligvis spennende å se valgresultatene. Og, noen av oss har vært spent på å se resultatet av en ny måte å føre manntallet på.

Dessverre har det vist seg at manntallsføringen for studentene ikke har fungert tilfredsstillende. I snitt er bare 40 % av studentene registrert på instituttnivå, noe som gjør deltakelse i instituttledervalg svært vanskelig. På AB-fakultetet er kun 10 % rett registrert, mens IVT og IME har i underkant av 20 % av studentene registrert på instituttnivå.

Situasjoner der stemmer fra noen få studenter får store konsekvenser kan det bli flere av denne våren, for med gjeldende manntall er åtte institutt registrert med færre enn ti studenter i manntallet. Noen steder vil studentstemmene ikke ha betydning i det hele tatt, ettersom det ved ni institutt ikke er registrert en eneste student i manntallet.

Med dagens manntall har de lokale valgstyrene en viktig beslutning de må ta, om de vil godta en ordning der noen få studenter har svært mye makt ved instituttene, eller om de vil åpne for å bruke fakultetsmanntallet ved alle instituttledervalg. Åpner de for å bruke fakultetsmanntallet vil en student kunne velge hvor hun ønsker å benytte stemmeretten sin, og dette vil gi alle studenter mulighet for å avgi stemme.

Ideelt sett burde det tas ut et nytt manntall, der studenter registreres med institutt-tilhørighet etter hva de studerer. Disse dataene kan hentes fra Felles Studentsystem med en algoritme som kontrollerer kombinasjonen av studieprogram, valg av fordypning og ved hvilke institutt studenten tar emner. For fremtiden håper jeg NTNU velger en slik løsning, slik at alle studenter får mulighet til å delta i valg.

En lederartikkel i Universitetsavisa i går pekte på at det er uheldig at én student kan vippe et valg, og dette er jeg helt enig i. Jeg er derimot uenig i forslaget fra redaktøren om å redusere studentenes stemmevekt på grunn av tilfeller som dette. Studentene har et mangeårig forhold til universitetet, og tidlig kjennskap og engasjement i fagmiljøene er viktig for å rekruttere studenter til videre studier og arbeid ved universitetet. Å legge til rette for dette gjennom et valgsystem der det ikke er unødvendige hinder for deltakelse er ett av mange tiltak som må til for å unngå situasjoner der én student vipper et valg.

Pål Ivar Brekke
Organisatorisk Nestleder, Studenttinget NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv