MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jørn Hokland: Mentorordning (25.3.09, 11:36)

Anne Cathrine Elster stiller som kandidat til styrevalget som avsluttes 1. april. Elster ønsker seg bort fra tellekanter, og over på et system der vi styrker hverandre som institusjon. Hun vil skape en kultur ved NTNU for faglig utvikling av vitenskapelig ansatte, ved å opprette en frivillige mentorordning med tilhørende gulrøtter.

Nylig diskuterte Elster og jeg en mulig form på mentorordningen. Følgende ble nevnt:

1. Kontakten mellom ansatt og mentor må være basert på tillit og frivillighet, og bør ikke formelt etableres før den ansatte har vært fast i stillingen minst ett år.

2. Avtalen etableres ved at den ansatte selv ber en instituttkollega om å være hans/hennes mentor (det vil i noen tilfeller kunne være fruktbart at den ansatte bytter mentor).

3. Dersom den forespurte mentor ikke allerede har tatt kurset, så tilbys han/hun et dagskurs i å være mentor.

4. I jevnlige møter ber mentor den ansatte om å beskrive sine langsiktige, mellomsiktige og kortsiktige mål. Alle mål - spesielt de kortsiktige - konkretiseres: Hva er forskerens hypotese og metoder, i hvilken form tenkes resultatene offentliggjort, og når? Mentor noterer svarene for bruk på neste møte. Også øvrige mål konkretiseres og noteres, f.eks. formidling, søknadsskriving og samarbeids- og bedriftsetablering.

5. I hvert møte tas den individuelle planen frem, og sammen diskuterer man grad av måloppnåelse og problemløsning. Mål justeres. Universitetskarrieren utvikles.

En mentorordning, ikke uvanlig i utlandet, kan bidra til det alle ønsker for NTNU: At hver ansatt bidrar maksimalt til institusjonens ”impact” nasjonalt og internasjonalt. En faglig og sosial styrking av miljøene vil komme alle involverte til gode, også NTNUs studenter. Andre av NTNU’s styrekandidater synes å tenke i lignende baner. Jeg leser på valgv2009 at Anne Kristine Børresen ”vil bidra til å finne organisatoriske løsninger som kan sikre de vitenskapelig ansattes entusiasme og innsatsvilje.”

Anne + Anne = mentorordning

Jørn Hokland, siv.ing., dr.scient., psykolog
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv