MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Arne Kr. Hestnes: Årsverksutviklingen ved NTNU enda en gang (25.3.09, 12:48)

Det er bra at Ola Lædre, og sikkert mange med ham, orienterer seg om personalutviklingen ved NTNU gjennom DBH. Statistikkdatabasen er et fagverktøy som krever kunnskap om bl.a. stillingskoder, og et uheldig eller skjevt utplukk av data kan føre til at konklusjonene blir feil.

Min interesse i denne debatten er å framstille sammenlignbare tall som beskriver den langsiktige utviklingen ved NTNU på overordnet nivå jf. mitt forrige innlegg

Legger man dette perspektivet til grunn er hovedbudskapet fremdeles at antall faglige stillinger vokser raskere enn antall teknisk administrative stillinger ved NTNU

Hvorfor kommer da Lædre til motsatte konklusjon? Jo fordi han utelater forskere og stipendiater, som begge er stillingsgrupper i vekst, men derimot velger å ta med en kanskje noe mer marginal gruppe – og som er i nedgang, nemlig vitenskapelige assistenter. Lædres regnestykke er teknisk sett riktig, men jeg syns ikke det gir korrekt uttrykk for utviklingen samlet sett. Bilde blir enda skjevere når veksten i teknisk-administrative stillinger på 5,4% avrundes til 6%. Likevel, rett skal være rett, Lædre nevner stipendiatene og bøter dermed noe på helhetsinntrykket. Men her er tallene feil, det skal være 1139,9 årsverk i 2005 og 1244.9 i 2008. (Feilen skal ikke Lædre lastes for, den skyldes at det av tekniske årsaker må kjøres to ulike rapporter i DBH for å få samlet antall doktorgradsstipendiater).

Det egentlige budskapet
Jeg oppfatter at Lædres underliggende budskap er: ”NTNU må satse enda mer på å rekruttere vitenskapelig ansatte, og unngå å utvikle store administrasjoner og byråkrati.”

Dette er et tema det neppe er særlig uenighet om, og debatten bør ha fokus på konstruktive og realistiske forslag til hvordan man får dette til, noe for så vidt Lædre indirekte antyder ved at han oppfordrer til å se framover.

Jeg mener vi nå har diskutert tall lenge nok, og ønsker for min del å avslutte denne debatten. Lædre er velkommen til Personalavdelingen for en gjennomgang av DBH – og gjerne til en diskusjon om hvordan vi gjennom rekrutteringspolitikken kan styrke NTNU som faglig virksomhet.

Med hilsen Arne Kr. Hestnes
Personalsjef

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv