MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Ola Lædre: Forenkling av NTNUs administrative prosedyrer (26.3.09, 13:35)

De teknisk/administrativt ansatte ved NTNU bør oppleve at oppgavene deres er nært knyttet til kjernevirksomheten. De vitenskapelig ansatte må oppleve at de teknisk/administrativt ansatte er der for å støtte dem. Når det er sagt, er det to av gårsdagens leserinnlegg i Universitetsavisa som jeg ønsker å kommentere.

Det første innlegget kom fra Arne Kr. Hestnes, som ønsker en diskusjon om hvordan vi gjennom rekrutteringspolitikken kan styrke NTNU som faglig virksomhet. Jeg ser også behovet for en slik diskusjon. Diskusjonen må nødvendigvis se på behovene for teknisk/administrativt ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og fast vitenskapelig ansatte i forhold til NTNUs hovedoppgaver og budsjett.

Det andre innlegget var skrevet av Thomas Brandt og Aslaug Mølmen, som blant annet skriver at: ”Det som virker å være mindre klart for enkelte av debattantene, er at denne kampanjen mot veksten i en bestemt overordnet stillingskategori, kan virke sårende og stigmatiserende for ansatte som gjør verdifullt arbeid for NTNU”. Dere må virkelig tro meg på at det ikke er mitt ønske å såre eller stigmatisere ansatte som gjør verdifullt arbeid for NTNU!

Dersom NTNU skal bli internasjonalt fremragende i 2020 må ALLE ansatte bli satt i en posisjon hvor de bidrar til det og ser at de har noe igjen for dette. Da er det blant annet viktig å sørge for at vi har gode administrative prosedyrer. Når NTNU skal innføre nye administrative prosedyrer må ikke vi ansatte sitte igjen med følelsen av at prosedyrene har blitt trykt ned over hodet på oss uten at vi har hatt noen form for medvirkningsmulighet først. De berørte må dessuten kunne oppleve nytten når nye administrative prosedyrer innføres fra sentralt hold. Nye prosedyrer må innebære en forenkling eller på en annen måte være nyttige. Hvis de ikke er det, er det best å beholde de eksisterende prosedyrene.

Og nå begynner jeg å nærme meg poenget med dette innlegget. Når antall årsverk for teknisk/administrative stillinger øker, er det viktig at NTNU ikke bruker sin økte kapasitet til å utforme nye administrative prosedyrer som skaper ekstra arbeidsoppgaver uten å tilføre noen ekstra nytte. Vi må hele tiden rette fokus mot NTNUs bemanning i forhold til langsiktige mål og oppgaver, og legge til rette for at alle skal kunne arbeide på en effektiv måte.

NTNU må unngå et topptungt administrativt apparat der detaljstyring og kontroll går på bekostning av de støttefunksjonene som universitetet trenger for å fungere godt. Det nye styret må sørge for at NTNU har ett lettdrevet administrativt apparat som støtter kjernevirksomheten.

Ola Lædre
Styrevalgskandidat for de fast vitenskapelig ansatt

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv