MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET 26. MARS 2009
Prorektorstillingene lyses ut på nytt (27.3.09, 07:50)

Alt arbeid i forbindelse med ansettelse av to prorektorer skal gjøres om igjen. Rektor ønsker å ansette en tredje prorektor. Da må alle stillingene utlyses på nytt, sier styret.

Noe overraskende kom rektor til styret, torsdag, med et ferdig forslag til en tredje prorektorstilling. Den skal ha ansvar for nyskaping og eksterne relasjoner. Deler av styret ble tatt på senga.

STYRET FULGTE rektors framlegging av forslaget om en tredje prorektor med argusøyne. Foto: Tor H. Monsen.
Hvordan organisere toppledelsen har vært gjenstand for en egen styresak så sent som i januar. På det tidspunktet var en tredje prorektor ikke på bordet. Flere styremedlemmer reagerte på timingen av forslaget, midt inne i ansettelsesprosessen av de to ”ordinære” medrektorene.

Tre, for prisen av to
Fra før av har allerede NTNU utlyst de to ledige prorektorstillingene. Ansettelsesprosessen er godt i gang, og intervjuer er blitt foretatt. At administrasjonen foreslår å ansette en tredje toppleder, uten utlysning, basert på søkerne man allerede har, var noe både eksterne-, interne- og studentrepresentanter reagerte på.

- Krever ikke spesialisert kompetanse
Studentene i styret reagerte på forslaget om ingen utlysning.

- Jeg trodde ikke det var lov å ansette uten offentlig utlysning, kommenterte Vegar Lein Ausrød.

Næringslivsmann Jon Øyvind Eriksen antydet at administrasjonen muligens allerede hadde et navn på blokken til den tredje nestkommanderende, og foreslo å lukke møtet for offentligheten for å få svar. Slik ble det. Avisen har derfor ikke innsyn i denne delen av debatten.

Svein Lorentzen reagerte blant annet på en formulering i saksframlegget.

”Nåværende oppgaver innen nyskaping og internasjonalisering krever heller ikke spesialisert kompetanse ut over det en generelt kvalifisert prorektor vil ha”, skriver rektor Torbjørn Digernes.

Dette syntes Lorentzen var å legge lista for lavt. Blant annet mente han at en prorektor med ansvar for kontakt med resten av verden burde ha språkkunnskaper langt utover det vanlige, og at et eget ansvarsområde krever egne kvalifikasjoner.

Håper arbeid ikke bortkastet
Utfallet ble at alle tre stillingene skal lyses ut på nytt. Ifølge Marit Arnstad mente styret at det med en tredje stilling har oppstått en helt ny kabal for trekløveret. Med ny arbeidsfordeling mellom de tre stillingene, holder det ikke med utlysning kun av det siste skuddet på stammen, alle stillingene må ut på markedet. Hensynet til prosessens legitimitet var også avgjørende.

Mye arbeid må dermed gjøres på nytt. Arnstad håper at den nye runden ikke skal forsinke arbeidet med å få på plass nye prorektorer, og at arbeidet gjort så langt ikke skal være bortkastet. Planen er at styret får avgjort ansettelsene i mai-møtet.

Med hensyn til tidspunktet for rektors forslag, mener Arnstad:

- Det er en redelig sak at man ser nye momenter underveis i slike prosesser.

Fagforeningene reagerte
Hovedregelen i det offentlige er at stillinger skal lyses ut nasjonalt. Unntak kan gjøres under bestemte forutsetninger, og det skal da foreligge skriftlig at fagforeningene godtar forenklet prosess.

Universitetsavisa snakket med de store fagforeningene ved NTNU før styrebehandlingen. Parat, Tekna og NTL mente i møte med ledelsen at den tredje prorektorstillingen burde utlyses separat. Kun Forskerforbundet syntes den nye jobben kunne besettes uten mer mikkmakk. ”På grunnlag av en helhetsvurdering”, sier Svein Olav Antonsen.

Leder i NTL – Sturla Søpstad – mener det er ”uheldig” å forta ansettelse uten utlysning i denne saken. Hans prinsipielle holdning er at jo høyere opp i hierarkiet, jo strengere bør man være på åpne og transparente ansettelser. Han frykter at NTNU kan gå glipp av sterke søkere. Ida Ranes i Parat peker på hensynet til legitimitet i organisasjonen, at det ikke må herske tvil om prosessen rundt ansettelse av ledere på bruket.

Søpstad synes det er å begynne i feil ende å fremlegge saken for styret, før det juridiske er avklart med arbeidstakerorganisasjonene.

Av:Tor H. Monsen