MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Jan Onarheim: Sentrale saker for NTNUs styre (28.3.09, 14:51)

Som kandidat til styret fra teknisk/administrativt personell vil jeg gå til valg på følgende:

• NTNU må kontinuerlig arbeide for å beholde og videreutvikle sin posisjon, både nasjonalt og internasjonalt. Hvis NTNU for eksempel får redusert sin nasjonale rolle som forsknings- og utdanningsinstitusjon, vil dette i siste instans berøre arbeidsplasser og arbeidsoppgaver for alle ansatte. En ledelse som engasjerer og involverer medarbeiderne er en betingelse for å lykkes med dette.

• NTNUs kjernevirksomhet er forskning, undervisning og formidling. For å lykkes må alle stillingskategorier arbeide sammen. Uheldig stigmatisering av teknisk/administrative ansatte som byråkratiske kostnadsdrivere løser ingen problem. En aktiv ledelse som engasjerer seg i å utvikle rolleforståelse basert på kjernevirksomheten er den eneste fruktbare veien å gå for å utvikle lagfølelse og forbedre samhandlingen i NTNUs organisasjon.

Hva vil jeg fokusere på i NTNU styret:

• NTNUs styre er et styre for hele NTNU, men styret må selvsagt arbeide ut i fra den vedtatte hovedprofilen. Et godt styre arbeider sammen for å utvikle og støtte ledelsen. Skarpe diskusjoner må tåles, men ikke populistiske innspill og kontinuerlige konfrontasjoner som kan oppleves mer som stillingskrig enn utvikling. Dette betinger en ledelse som er åpen i sin informasjon til styret, og som bruker styret som et utviklingsverksted.

• Medbestemmelse og innflytelse for ansatte er sentralt for at kunnskapsbedrifter skal lykkes. Dette løses ikke med byråkratiske tiltak, men krever en ledelse fra topp til bunn som aktivt involverer medarbeiderne i viktige saker, og er aktiv og synlig ute i organisasjonen. Uten at medarbeiderne (både vitenskaplige og teknisk/administrative) har reell innflytelse, vil NTNU kunne fragmenteres, ytterligere byråkratiseres og i liten grad oppleves som en organisasjon i viktige spørsmål for institusjonen. Dette vil være den viktigste enkeltsaken for meg som styremedlem.

• Et styre skal ikke være et saksbehandlingsorgan, men arbeide med NTNUs langsiktige mål, strategier og planer. I tillegg har styret en tilsynsmyndighet mht at administrasjonen arbeider etter lover, regler og god praksis. Et godt styre trener ledelsen opp i å arbeide med slike langsiktige perspektiv, samtidig som dette er det området hvor reell medbestemmelse og innflytelse er sentralt for medarbeiderne. Jeg vil arbeide for at styret blir et organ for de lange linjer, og at medarbeiderne ved NTNU får medbestemmelse når disse linje vedtas.

Jan Onarheim
Styrekandidat teknisk/administraivt personell

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv