MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

May Britt M. Kjelsaas: NTNU - hvordan bli internasjonalt fremragende? (30.3.09, 11:03)

Dersom NTNU skal bli et internasjonalt fremragende universitet kommer vi ikke utenom at forskningen må være fremragende. Forutsigbar og stabil finansiering av familjøene er en premiss for å kunne drive forskning på høyt nivå og for å kunne gi god forskningsbasert utdanning. Det må også legges til rette for at studentene skal kunne kombinere fag også mellom fakulteter. Dersom NTNU fortsatt skal kunne rekruttere de beste studentene vil det være nødvendig med en viss fleksibilitet. Det vil være nødvendig også for at NTNU skal kunne rekruttere yngre forskere av begge kjønn. Siden mange av dagens seniorforskere vil være pensjonister i 2020 er både rekruttering og oppbygging av fagmiljøer en forutsetning for å kunne bli internasjonalt fremragende.

Men dette er ikke den eneste forutsetningen som må på plass for å nå de strategiske målene som er vedtatt av det sittende styret. NTNU må samtidig ha en god og robust organisasjon som bygger opp og legger til rette for primærvirksomheten. Her er det de teknisk- og administrativt ansatte er sentrale medvirkere for å utnytte ressursene best mulig og bidra til måloppnåelse. Teknisk- og administrativt ansatte har stor kompetanse på forvaltning av forskning, utdanning, på internasjonalisering og økonomi, for å nevne noe. Uten personell med kompetanse innenfor eksempelvis IT og bibliotekstjenester, ville primærvirksomheten fort gått i stå. NTNU behøver naturligvis også denne kompetansen for å kunne bli internasjonalt fremragende.

Teknisk- og administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte utfyller hverandre gjensidig og alle er like viktige for å drive virksomheten videre. Et godt samarbeid internt i organisasjonen, ikke bare mellom nivå, men også uavhengig av stillingskategori er derfor nødvendig for å nå målene satt i ”fremragende 2020”. Jeg tror at skillelinjene mellom de ulike stillingskategoriene er i ferd med å brytes ned. For eksempel finnes det blant de teknisk- administrativt ansatte også personer med forskerutdanning, eller med høy faglig kompetanse. NTNU bør derfor bli en mer helhetlig virksomhet der en ansatt er en ansatt.

Styret er NTNUs øverste organ og har ansvar for hele virksomheten. Styret må ha fokus på overordnede strategiske mål og arbeide iherdig for å få til en god og tydelig styring som bidrar til å drive virksomheten videre mot disse målene. Styret må lytte til behov og signaler fra alle miljøer ved NTNU, fokusere på hele virksomheten og inkludere all den kompetansen vi har ved NTNU.

Dette er det Styrets ansvar å legge til rette for, og det vil jeg arbeide for dersom jeg blir valgt.

May Britt Kjelsaas
Styrekandidat for teknisk- og administrativt ansatte

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv