MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Snudde underskudd til overskudd (31.3.09, 07:44)

Institutt for sosiologi og statsvitenskap lå med brukket økonomisk rygg i 2007. Instituttet er i dag på beina igjen. Instituttleder mener fordelingsmodellen for bevilgninger kan gi paradoksale utslag.

PARADOKS:Instituttleder Kari Moxnes ser det som paradokalt at instituttet produserer mest, men likevel kommer dårligere ut enn andre institutter ved SVT. Foto: Foto: NTNU Info/Tore Oksholen.
Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) var det verst stilte instituttet under fakultetsparaplyen. 2007 endte med en million i minus. På et tidspunkt i 2008 lå ISS an til et beregnet underskudd på hele 5,4 millioner kroner, ifølge instituttleder Kari Moxnes.

En katastrofe avverget
En katastrofe var i emning, fortalte Universitetsavisa i april 2008. Etter kutt av mellom åtte og ti planlagte årsverk ble imidlertid fasit for fjoråret et bokført overskudd på i overkant av 200 000 kroner, ifølge kontorsjef Britt Elin Stene. For inneværende år budsjetteres det med pluss 150 000.

Krisen kan se ut til å være over i denne omgang. Forvandlingen fra rødt til grønt i regnskapene har ikke kommet uten konsekvenser. Som følge av innsparingene har ISS fortsatt to ubesatte professor II-stillinger på vent, og har kuttet i undervisningstilbudet.

Kontorsjef Stene mener instituttet vil ha reversert noe av skadene på studietilbudet innen 2010 til 2011. Snuoperasjonen har vært et krav fra fakultetet, som ikke godtar at enhetene drar med seg underskudd i flere år etter hverandre.

Studentene klarer seg
Gunhild Foss Heggem er studentenes representant fra sosiologi på instituttet. Hun satt selv i fagutvalget da kuttene ble lansert. Foss Heggem mener sparetiltakene har vært tøffe, men forståelige. Hun har inntrykk av at studentene har klart seg relativt bra gjennom nedskjæringene.

Produserer mest, får minst
Moxnes mener det er et paradoks i inntektsfordelingssystemet – utregningene som bestemmer hvor mye grunnplanet sitter igjen med – etter at NTNU sentralt og fakultetet selv har fordelt pengene.

- Samlet sett produserer vårt institutt mest, i form av studiepoeng, publiseringspoeng og eksterne inntekter. Samtidig subsidierer vi andre institutter ved fakultetet. Likevel endte vi opp med underskudd i 2007.

I følge instituttlederen har fakultetet en ”solidarisk” fordeling, noe hun er i utgangspunktet positiv til, men mener utslagene i negativ retning blir for store for ISS. Moxnes mener også at en for stor andel blir værende på fakultetsnivå, som følge av økende byråkrati.

Kritisk til modellen
Ifølge Organisasjonsdirektør Trond Singsaas medfører dette riktighet. Han orienterte styret i februar i forbindelse med personalutvikling at en del administrative oppgaver har blitt flyttet fra instituttene til fakultetene. Dette skal være del av en bevisst politikk.

Styremedlem An-Magritt Jensen har flere ganger ønsket å ta inntektsfordelingsmodellen opp til diskusjon, med spørsmål til rektor om hvilke utslag den gir for instituttøkonomien, sist for ca et år siden. Økonomidirektør Frank Arntsen gav en orientering om modellen til styret sist juni.

Av:Tor H. Monsen