MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Svein Kristiansen og Svein Olav Antonsen: Fagforeninger og styrevalg (1.4.09, 21:38)

Det har i noen innlegg i Universitetsavisa vært rettet kritikk mot Forskerforbundet og NTL for deres støtte til Kristin Dæhli’s kandidatur som representant for teknisk-administrative ansatte. Vi finner denne kritikken helt usaklig og basert på en misforståelse av fagforeningers rolle ved et styrevalg. Foreningens oppdrag for sine medlemmer er i første rekke å ivareta arbeidsbetingelser, lønn for å nevne det viktigste. Forskerforbundet ser det som helt uakseptabelt at vi skulle støtte en eller flere kandidater ene og alene fordi de er medlemmer i foreningen.

Oppfordringen til å stemme på Kristin Dæhli ble sendt per epost til våre medlemmer innenfor teknisk-administrativ velgergruppe og så slik ut:

”Forskerforbundets lokallag ved NTNU oppfordrer våre teknisk-administrative medlemmer til å stemme på Kristin Dæhli som representant for de teknisk-administrativt ansatte i NTNUs neste styre.

Kristin har som medlem av det sittende styret lagt ned en stor arbeidsinnsats og et genuint engasjement i behandlingen av saker som vil få betydning for institusjonens videre utvikling. Vi har stor respekt for hennes høye etiske standard og samvittighetsfulle utøvelse av vervet sitt i styret.

Av aktuelle saker vil vi vise til campusutvikling, sikring av de ansattes intellektuelle rettigheter, retningslinjer for tilsetting av vitenskapelige ansatte og oppfølging av budsjett- og økonomisaker. Hun har vært opptatt av å søke etter vedtak som sikrer at de ansatte best mulig kan realisere NTNUs mål.

Kristin har en unik forutsetning med sin erfaring fra flere stillinger i den sentrale staben, som kontorsjef og som tidligere hovedtillitsvalgt. Kristin vil dessuten representere kontinuiteten for ansatterepresentantene i det nye styret.

Gi din stemme til Kristin Dæhli.”

Poenget var at vi visste hva hun stod for gjennom den måten hun hadde utført vervet i inneværende periode.

Så kan man spørre seg hva velgerne ellers skulle basere seg på. Alle kandidatene hadde presentert seg på Innsida med relativt generelle betraktninger om hvordan de tolket styreoppgaven. Dessuten hadde de presentert seg på 2 valgmøter hvor bare en håndfull ansatte møtte opp. Dessuten var det et gjennomgående trekk for flertallet av kandidatene at de hadde lite eller ingen styreerfaring å vise til, og dessuten ikke vært synlig i universitetsdebatten eller på annen måte markert seg i forhold til sentrale spørsmål om NTNU’s fremtid. Dette borger ikke akkurat for et opplyst valg.

Det er åpenbart lite engasjement knyttet til styrevalget. Det synes Forskerforbundet er et alvorlig i forhold til styrets økende betydning som motvekt mot et mer og mer ”strømlinjeformet” lederskap. Det er ellers vel kjent at det har foregått flere e-post aksjoner for støtte til én eller flere kandidater. Disse aksjonene har fokusert på å fremme kandidater fra spesielle miljøer. Vi kjenner bl.a. til at instituttledere er blitt oppfordret til å anbefale navngitte kandidater overfor egne ansatte. Er det mer legitimt at ledere anbefaler kandidater overfor egne tilsatte enn at fagforeningene gjør det samme overfor egne medlemmer? Forskerforbundet synes ikke at det å fremme kandidater kun utfra fakultetstilknytning er noen god politikk for valg til et styre som skal være opptatt av institusjonens overordnede utfordringer. Det er for så vidt illustrerende at den sterkeste kritikken har kommet fra en gruppe på DMF.

For å summere opp: Forskerforbundet støttet en kandidat som hadde dokumentert engasjement og innsats i vervet som styremedlem. Spørsmålet om å sikre en viss kontinuitet i styret var også et viktig element i vurderingen. Gitt det vi ellers visste om de øvrige kandidatene var valget klart. Vi mener dessuten at vårt syn burde ha en viss tyngde da vi løpende arbeider med de sakene som kommer opp i styret. Det skal for ordens skylde opplyses at spørsmålet ble avgjort i styret vårt.

Til slutt vil vi ellers peke på at det er uheldig av Universitetsavisa å ta opp dette spørsmålet mens stemmegivningen pågår. Dette er indirekte å tilrettelegge for valgkamp etter at avstemningen har startet.

Svein Kristiansen og Svein Olav Antonsen,
Forskerforbundet

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv