MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Tone Woie Alstadheim: Legitimt å påvirke et demokratisk valg? (2.4.09, 15:28)

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NTNU, Svein Olav Antonsen, uttaler i et intervju i Universitetsavisa 1.4.09 at det må være legitimt å prøve å påvirke et demokratisk valg. Selvfølgelig er det legitimt å prøve å påvirke et valg, dersom fremgangsmåtene man benytter er allment aksepterte og basert på demokratiske prinsipper.

I Kristiansens og Antonsens innlegg i Universitetsavisa samme dag, skriver de at de finner kritikken av Forskerforbundet og NTL "helt usaklig og basert på en misforståelse av fagforeningers rolle ved et styrevalg". I innlegget jeg bidro til i UA dagen før, har jeg lagt vekt på å være nettopp saklig og det gjør jeg også denne gangen. Nedenfor vil jeg blant annet utdype hvilken rolle jeg mener en fagforening bør ha ved et styrevalg.

Jeg tror flere av Forskerforbundets teknisk-administrative medlemmer reagerer sterkt på lokallagsledelsens forsøk på å påvirke utfallet av styrevalget for denne gruppen ansatte først og fremst fordi ledelsens anbefaling ikke er resultat av en demokratisk og grundig prosess internt i organisasjonen. I en så viktig sak som valg av nytt styre ved NTNU, holder det ikke at leder og hovedtillitsvalgt (eventuelt et lokallagsstyre) bestemmer hva Forskerforbundet skal mene. I tillegg reagerer flere av oss på at e-posten som ble sendt ut kvelden før stemmegivingen startet, kan gi inntrykk av at saken har vært grundigere behandlet i Forskerforbundets lokallag.

Jeg vil også påpeke at kanalen som ble brukt for å spre oppfordringen om å stemme på en bestemt kandidat, nemlig e-post til alle teknisk-administrative medlemmer, er svært effektiv og ikke kan brukes av alle. Dette blir derfor en svært udemokratisk fremgangsmåte.

Nye og til dels ukjente kandidater er i realiteten sjanseløse når store fagforeninger velger å drive valgkamp på denne måten. Jeg vil gå så langt som å si at valget for oss teknisk-administrativt ansatte ved NTNU, ble en vits.

Jeg er enig med Kristiansen og Antonsen i at det er alvorlig at det er lite engasjement knyttet til styrevalget. NTNUs styre er universitetets viktigste besluttende organ og behandler saker som er av betydning for alle som er ansatt ved NTNU. Ved neste valg håper jeg fagforeningene ved NTNU vil bidra til å få opp engasjementet i god tid før styrevalget, for eksempel gjennom å arrangere debattmøter om viktige saker og eventuelt gjennom ryddige interne nominasjonsprosesser i fagforeningene. Jeg tror eneste måten å få opp engasjementet rundt styrevalget på, er å bidra til å synliggjøre flere kandidater slik at vi ansatte ser at vi har et reelt valg.

Jeg velger å ikke kommentere Kristiansens og Antonsens opplysninger om at "det har foregått flere e-post-aksjoner for støtte til én eller flere kandidater", for dette kjenner jeg ikke til. Videre vil jeg heller ikke kommentere de samme personers indirekte antydning om at vi fra DMF som underskrev innlegget i UA 31.3.09 har vært med på "å fremme kandidater kun utfra fakultetstilknytning", for dette har jeg heller ikke kjennskap til. Vårt leserinnlegg er et resultat av en velutviklet rettferdighetssans og en dyp respekt for demokratiske spilleregler. Og vi er selvfølgelig opptatt av at organisasjonene vi er medlemmer av også skal følge demokratiske spilleregler.

Til slutt vil jeg understreke at jeg ikke trekker i tvil at Kristin Dæhli har gjort, og sikkert kommer til å gjøre, en god jobb i NTNUs styre, til beste for alle ansatte ved NTNU. Innleggene jeg har bidratt til i UA må på ingen måte oppfattes som kritikk av henne eller hennes innsats så langt, men som saklig kritikk av hvordan Forskerforbundet har opptrådt i forkant av dette valget. Jeg vil benytte anledningen til å ønske Kristin Dæhli lykke til med vervet i kommende periode.

Takk til Universitetsavisa for at dere valgte å ta opp denne saken mens styrevalget pågikk. Når tunge fagforeninger bedriver dårlig forankret valgkamp siste dag før stemmegivingen starter, skulle det bare mangle at ikke Universitetsavisa valgte å ta opp denne saken mens stemmegivingen pågikk.

Tone Woie Alstadheim
Rådgiver ved DMF og medlem i Forskerforbundet

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv