MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTET 23. APRIL 2009
Rektor går for digital medvirkning (22.4.09, 07:05)

Rektor framlegger sin tiltaksplan for mer medvirkning på styremøtet i morgen, torsdag. Blant forslagene er nytt intranett med en egen beslutningsside.

Resultatene fra den eksterne evalueringen fra Rokkansenteret i august 2008 vakte til dels sterke reaksjoner fra styre og menigmann (Google: Leserbrev og artikler i Universitetsavisa).

Den såkalte Rokkan-rapporten mente NTNU manglet ”indre legitimitet” blant de ansatte. For stor avstand mellom topp og bunn, opplevelse av mindre universitetsdemokrati og medbestemmelse, og svekket tilhørighet til arbeidsplassen, påpekte rapporten.

Saken har vært flere runder i styret, som høsten 2008 bestilte en tiltaksplan fra rektor Torbjørn Digernes for styrebehandling innen våren 2009.

Ny Innsida
Det skal bli mer toveiskommunikasjon, lover Digernes. I tråd med tiden opprettet rektors staber høsten 2008 en egen blogg for rektor, med muligheter for direkte tilbakemeldinger til sjefen sjøl.

I år starter arbeidet med en ny og ”fresh” Innsida, et intranett som er bedre på brukermedvirkning enn dagens utdaterte løsning. Det skal bli muligheter for nettmøter og ”online jam” i forbindelse med viktige saker.

For å unngå at ansatte opplever at beslutninger blir tredd nedover hodene deres, skal en ”beslutningsprotokoll” bli en del av Innsida. Denne skal inneholde referater og sakskart fra styret, dekanmøtene, og de ulike rådene og utvalgene som inngår i den formelle og uformelle beslutningsprosessen ved NTNU.

Det skal gjøres et nytt forsøk på å gjenopplive instituttlederforumet, som har lidd under å være en salderingspost i manges møtekalender. Nå skal det bli frokost annenhver måned, med rektor tilstede.

Viktig for rektor
Det har derfor vært viktig for Digernes å fremlegge en tilfredsstillende plan for styret, med en bred forankring i organisasjonen.

Ifølge saksdokumentet til styresaken har de foreslåtte tiltakene vært diskutert med arbeidstakerorganisasjonene og dekanmøtet flere ganger. Samtidig foreslår rektor at tiltaksplanen etter styrebehandling, sendes ut på høring. For å sikre lokal legitimitet for planen, foreslår rektor at det utarbeides egne tiltak på fakultets- og instituttnivå. Å sørge for inkludering og medbestemmelse er et lederansvar, understreker rektor.

Universitetsavisa kommer tilbake med dekning av debatten rundt denne saken etter styrebehandlingen, torsdag.

Av:Tor H. Monsen