MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

SAMORDNA OPPTAK
PLU: Et Kinderegg under press (21.4.09, 13:02)

Den femårige lærerutdanningen i realfag er politisk sett det reneste Kinderegget: Lærerutdanning i toppklasse, innenfor satsingsområdet realfag,og et motkonjunkturtiltak. Men politiske krav kan sprenge rammene for kapasiteten på Program for lærerutdanning (PLU).

PER RAMBERG, PLU: Foto: Arne Asphjell og Kenneth Stoltz/NTNU Info
Søkertallene fra Samordna opptak er klare: NTNU fortsetter å styrke seg vis á vis andre universiteter.

Indøk for skoleverket
Program for lærerutdanning (PLU) på Dragvoll er en av de mest populære bitene i konfektesken for utdanning. 50 prosent økning for lektorutdanningen, 100 prosent for praktisk-pedagogisk utdanning. Ved siste opptak var opptakskravet minst fem i gjennomsnittskarakter fra videregående skole. Dette gjør lektorutdannelsen til skoleverkets svar på hva Indøk-utdannelsen er for næringslivet – en eliteutdannelse.

- I Norden er det kun Finland som kan konkurrere på dette nivået, mener Per Ramberg, leder for PLU.

Doblet kapasiteten
Dette er musikk i regjeringens ører. Ramberg spår at det vil komme forsterkede signaler fra Kunnskapsdepartementet om å ytterligere øke gjennomstrømmingen av kandidater i årene fremover.

Men: Presset på disse tilbudene har vært stort. De siste tre årene har PLU doblet kapasiteten som følge av de politiske prioriteringene. Likevel er dette småtterier i forhold til hva som vil komme.

Halvparten av lærerne skal erstattes
- Det vil komme et ras av lærere som skal ut av den videregående skolen i årene som kommer, sier Ramberg.

FAKTA

SØKERTALL: Program for lærerutdanning (PLU):

 • Praktisk-pedagogisk undervisning: 792 søkere til 250 plasser, en økning på 100 prosent
 • Femårig lektorutdanning: 2395 søkere, derav 382 primærsøkere. Økning på over 50 prosent
 • Master i fagdidaktikk: Økning på over 100 prosent

 • I følge Utdanningsforbundet er halvparten av lærerne i videregående over 50 år. Med tanke på gjennomsnittlig pensjonsalder skulle det tilsi at rundt halvparten av 25.000 lærere må erstattes de neste ti årene.

  I dag kan PLU tilby 150 plasser innenfor den femårige lektorutdannelsen. Ramberg mener det er kapasitet for å øke antall plasser innenfor realfagene, men vil ikke slakke på kvalitetskravene for å få dette til.

  Det er to utdanningsveier for vordende lærere med realfagsambisjoner: Den femårige lektorutdannelsen, og det ettårige videreutdanningstilbudet Praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU) for allerede utdannede cand.real-er og tilsvarende realister.

  Sistnevnte er den hurtigste måten å få flere realister inn i videregående skoler. I tildelingsbrevet fra regjeringen for 2009 legges det opp til 35 nye plasser på PPU fra høsten 2009. Dette er imidlertid en dråpe i havet i forhold til behovet.

  OECD har i en rapport advart mot en kommende krise for rekrutteringen.

  - Ingen vet i dag hvordan man skal løse dette problemet, sier Ramberg.

  Følger departementet opp?
  Tora Aasland varslet nylig at universitetene muligens må forberede seg på en betydelig økning av studentmassen som et av flere motkonjunkturtiltak i krisetider.

  Prorektor for utdanning ved NTNU, Julie Feilberg, parerte med å si at hun forventer at økt trykk vil bli fulgt av økte bevilgninger.

  - Dimensjoneringen av siv.ing- og lærerutdanningene har imidlertid vært på dagsorden hos oss lenge, og utdanningskapasitet vil være et viktig tema framover, ikke minst i forbindelse med mulige motkonjunkturtiltak, sier hun.

  Kunnskapsdepartementet har kjørt en reklamekampanje for å rekruttere flere lærerstudenter – ”Har du det i deg?”. Likeledes ble i det i februar offentliggjort en Stortingsmelding om lærerrollen som skal øke status og antall søknader til lærerutdanningene i Norge.

  Økningen i allmennlærerutdanningen nasjonalt er på drøyt 34 prosent – eller over 4000 søkere i årets opptak.

  Revidert nasjonalbudsjett i mai vil vise om regjeringen følger opp satsingen med ferske midler.

  Av:Tor H. Monsen