MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

OVERTIDSFORLIKET
Forskere unntatt Arbeidsmiljøloven (29.4.09, 07:25)

Legger man Kunnskapsdepartementets definisjon av forskerstillinger til grunn, har 2700 NTNU-ansatte ikke rett til overtidsgodtgjøring eller beskyttelse mot ubekvem arbeidstid. Det viser instruks sendt til alle landets universiteter og statlige høyskoler.

"Særlig uavhengig stilling": Tilhører du denne kategorien av arbeidstakere, slipper du muligens å stemple inn og ut på dette monsteret. Foto: iStockphoto.
I januar i år gav Kunnskapsdepartementet på vegne av staten en NTNU-forsker 200.000 kroner for et overtidskrav.

Samtidig instruerer Kunnskapsdepartementet universitetene om at forskere ikke skal ha rett til overtidsgodtgjørelse.

Forskerforbundet nekter å godta at departementet unilateralt kan bestemme at forskere skal defineres som ”særlig uavhengige stillinger” og dermed unntas bestemmelsene for overtid og arbeidstid.

Arbeidstilsynet gir medhold, og mener det er utbredt misbruk av dette unntaket fra arbeidsgiveres side. Dette unntaket gjør at bedrifter står mye friere med hensyn til hvor mye og når ansatte kan jobbe uten å komme i konflikt med lovverket.

- Forskere er ”særlig uavhengige”
16. februar sendte Kunnskapsdepartementet ut et brev til alle landets universiteter og statlige høyskoler. På bakgrunn av at Riksrevisjonen har avdekket brudd på reglene om dokumentasjon av overtid, og at det er dokumentert overtredelse av Arbeidsmiljøloven om omfanget av overtid, presiseres det:

FAKTA

FORLIKSSAKEN:

 • HOVEDSAK: NTNU-forsker fikk 200.000 etter overtidskrav
 • PSYKOLOGISK INSTITUTT: Forvirret over departementets forlik
 • LEDER: - Det kan bli vanskelig å unngå tidsregistrering for vitenskapelig ansatte, advarte rektor Torbjørn Digernes.

 • ”Departementet legger til grunn at arbeidstakere med en stor andel av arbeidstiden til FOU har en ’særlig uavhengig’ stilling”.

  ”Arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling, har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring”.

  Etter § 10-2 i Arbeidsmiljøloven har heller ikke særlig uavhengige stillinger rett til å kreve fleksibel arbeidstid.

  Etter den rød-grønne regjeringens definisjon, betyr dette at 2700 ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU faller inn under unntakene i Arbeidsmiljøloven.

  Etter at den såkalte Særavtalen ble sagt opp av staten i 2006, har ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger svevd i et juridisk tomrom. Departementets instruks er ment å fylle noe av dette tomrommet, mener Forskerforbundet.

  Fagforening reagerer
  Forskerforbundet sentralt mener saken er svært interessant. Frank Anthun er forhandlingsleder for fagforeningen for 17.000 hovedsakelig vitenskspelige, medlemmer.

  Kjernespørsmålet er hvorvidt forskere arbeider særlig uavhengig.

  - Vi mener at undervisningsplikten skulle tilsi at forskere på universiteter og høyskoler ikke er å regne som ”særlig uavhengige”.

  - En enighet om stillingenes status ville uansett ikke hjulpet mye. Slik vi ser det, er det Arbeidstilsynet som i siste instans måtte ha avgjort dette, sier Anthun.

  Frank Anthun: Forhandlingsleder i Forskerforbundet. Foto: Ida Kvittingen/Forskerforum.
  Kan ikke tilsynet avgjøre dette, er rettsapparatet neste stopp, ifølge Anthun.

  - Hvis et av våre medlemmer vil forfølge dette spørsmålet med sin arbeidsgiver, vil vi støtte saken med de ressursene vi har til rådighet, sier han.

  Stort misbruk
  Arbeidstilsynet henviser til en undersøkelse gjort av Sentio AS som viser misbruk av dette unntaket i arbeidslivet. Andelen ”særlig uavhengige” er langt høyere enn det som er forenelig med lovens intensjon.

  - Det er også vårt inntrykk, basert på en økning i antall henvendelser fra arbeidstakere som klager over påstått misbruk av denne regelen. Unntak fra arbeidstidskapittelet er en alvorlig sak. Vi har opplevd at hele arbeidsstokken i bedrifter har vært definert som særlig uavhengige, sier rådgiver i Arbeidstilsynet, Elin Lind.

  Kun domstolene kan avgjøre
  Arbeidstilsynet kan ikke gi en vurdering av hvorvidt forskere i offentlig sektor hører hjemme her. Hver enkel type stilling må vurderes for seg, opplyser Lind.

  Det er den reelle arbeidssituasjonen som skal legges til grunn for definisjonen. Stillingen skal være tydelig og åpenbar selvstendig eller uavhengig i hvordan arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.

  ” Begrepet dekker arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, hva de skal gjøre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres”, sier de generelle reglene ifølge Arbeidstilsynets nettsider.

  Arbeidstilsynet har i dag ikke tvisteløsningskompetanse, men kun såkalt prejudisiell kompetanse. Det vil si at under tilsyn på arbeidsplassen kan Arbeidstilsynet gi påbud til bedriften om det forekommer misbruk av unntaket i loven.

  Det er imidlertid kun domstolene som kan avgjøre om en stilling hører hjemme under definisjonen ”særlig uavhengig”.

  Rådgiver Elin Lind uttaler seg på vegne av Svartjenesten i Arbeidstilsynet. Foto: Privat.
  Stemplingsuret
  Riset bak speilet er tvungen arbeidstidsregistrering. Departementet informerer om at alle institusjonene må ha på plass systemer for timeregistrering innen utgangen av året. Rektor fortalte nylig styret at ”dette er vanskelig å komme utenom”. Om forskere er ”særlig uavhengige” stillinger, må det bety frihet til ikke å stemple. Noe annet er selvmotsigende, mener Forskerforbundet.

  Er man ikke unntatt bestemmelsene i loven, er det ingen vei utenom stemplingsuret, synes det som.

  Fagforeningen Tekna funderer i disse dager på hvilken side man skal lande i dette spørsmålet. Det er i følge Karl V. Høiseth stor skepsis mot stemplingsuret blant deres medlemmer. Klokken ved inngangsdøren representerer en trussel mot den friheten forskere har nytt i forhold til arbeidstid.

  (Korreksjon: Universitetsavisa skrev at etter §10-2 har "særlig uavhengige" stillinger ikke beskyttelse mot arbeidstidsordninger som kan gi uheldige fysiske eller psykiske belastninger [§ 10-2, første ledd]. Korrekt skal være at disse stillingene ikke kan kreve fleksibel arbeidstid [§ 10-2, tredje ledd].)

  Av:Tor H. Monsen