MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Dekan føler seg mobbet – universitet bryter loven (5.5.09, 07:13)

Rektor ved Universitetet i Stavanger er blitt anklaget for mobbing av en dekan. Rektor har selv oppnevnt granskerne med henvisning til prosedyrene for varsling. Problemet er at et slikt regelverk ikke finnes ved institusjonen.

FAKTA

BAKGRUNN: Kritisk til egen virksomhet:

Den påståtte trakasseringen har bakgrunn i opprettelsen av et forskningssenter for miljøvennlig energi – Cense. Dekan Per Arne Bjørkum uttalte seg kritisk i media til faglig standard ved et slikt senter. Han reagerte også på at fakultetet ikke var tatt med i prosessen før styret ved UiS bestemte seg for opprettelsen.

Dekanen pekte på at søknadene om slike sentre til forskningsrådets FME-ordning ikke engang kom til finalen, og mente et ordinært faglig samarbeid med NTNU og Sintef ville vært å foretrekke. Den sentrale ledelsen reagerte på dette, og dekan ble senere ”sterkt oppfordret” til å sende en presisering av uttalelsene.

I et notat Stavanger Aftenblad har fått tilgang til, forteller Bjørkum om hva han mener er tilfeller av mobbing fra universitetsdirektør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen.

Instituttlederne ved fakultetet leverte i tillegg en bekymringsmelding til ledelsen om forholdene, til støtte for dekanen.

Hovedverneombudet leverte i forrige uke et varslingsbrev om påstått mobbing av dekanen ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Mobberne skal være rektor og universitetsdirektør. Lokale retningslinjer for varsling er ikke implementert ved UiS, og det ferske universitetet bryter dermed loven.

Kinkig
Hovedverneombud Rolf A. Jakobsen leverte i forrige uke en såkalt varsling om kritikkverdige forhold til rektor Aslaug Mikkelsen. Rektor er øverste, administrative leder. Mikkelsen er imidlertid også leder av styret.

Rektor Mikkelsen utnevnte to av styrets medlemmer til å utføre granskningen av påstandene på institusjonens vegne. Disse skal dermed granske alvorlige beskyldninger mot sin egen styreleder.

Regelverk ikke på plass
Mikkelsen henviser til at saken blir ivaretatt i henhold til prosedyrene ved universitetet.

Hovedverneombud Jakobsen avviser overfor Universitetsavisa at varslingsrutinene er tatt i bruk ved UiS. Retningslinjer for håndtering av varslinger er fortsatt på høring på arbeidsplassen, men systemet for varsling er ikke på plass, ifølge Jakobsen. Dette bekrefter personaldirektør Halvdan Hagen.

Mangel på system gav seg utslag i at hovedverneombudet leverte varslingsbrevet direkte til rektor og universitetsdirektør, som sin motpart i HMS-saker.

Er ikke dette underlig, all den tid det er dem varslingen rettet seg mot? Fantes det en alternativ mottaker?

PÅSTÅTT MOBBER: Rektor ved Universitetet i Stavanger, Aslaug Mikkelsen. Foto: UiS
- Det er et svært godt spørsmål. Men denne situasjonen er altså ikke nedfelt i våre retningslinjer i slike saker. Nærmeste overordnede leder i linjen skal være mottaker av varslinger, sier Jakobsen.

Varslinger retter seg ofte mot overordnet leder?

- Ja, og dette har jeg gjort merknad mot, sier hovedverneombudet i Stavanger.

MOBBET?: Dekan Per Arne Bjørkum. Foto: UiS
Bryter loven
I henhold til endringene i Arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2007, har statlige virksomheter plikt til å innføre egne, lokale retningslinjer for varsling. NTNU selv var lovlig sent ute, og ville i juni 2008 fått påpakning fra Arbeidstilsynet om det hadde vært gjennomført tilsyn på dette tidspunktet.

UiS bryter i prinsippet loven ved ikke å ha implementert rutinene i organisasjonen. Dette bekrefter personaldirektør Halvdan Hagen.

- Dette burde vært på plass for lenge siden, sier hovedverneombudet.

Av:Tor H. Monsen

Forsidefoto: Fotograf E. Torp