MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Nå er tida inne (5.5.09, 11:22)

- Finanskrisen er bra for gründerspirene, mener Peter Russo, fødselshjelper ved Boston University. Til tross for vanskeligere kapitaltilgang mener Russo det er flere fordeler med å starte nye bedrifter i trange tider.

Peter Russo innledet med å sitere Dickens. Senere siterte han Nietsche: ”What doesn’t kill us, makes us stronger!”
I går holdt Peter Russo foredrag for lokale entreprenører ved NTNU: ”Business Opportunities in Times of Change” var tittelen på presentasjonen, som ble innledet med et sitat fra Charles Dickens: ”It Was the Best of Times. It Was the Worst of Times”.

Gründernes syretest
Russo gjennomgikk positive og negative effekter av finanskrisen for både gründere og venturekapitalister, og uten at han konkluderte bastant, satt vi igjen med et klart inntrykk av at Russos oppsummering er: Start opp nå, la deg ikke skremme av nedgangstidene.

- Tøffe tider representerer en utmerket syretest for ekte entreprenører, konstaterer Russo, og med det mener han at klarer du å få en nyetablering opp og gå i disse tider har du fått bekreftet at du er et gründertalent, og du har gode odds med deg i videreutvikling av bedriften.

”Opportunity cost” er lav
Det Russo definerer som ”opportunity cost” - på norsk kan vi kanskje kalle det ”mulighetens pris” - er lav i disse tider. Siden tilbudet av faste stillinger med fete lønninger er mer begrenset, er plutselig det å starte for seg selv blitt et mer aktuelt alternativ.

. Venture-bransjen vil ha godt av finanskrisen, tror Russo.
Han nevnte et tilfelle fra Boston, med et programmeringsgeni som i lang tid har hatt planer om å omsette sine ideer i eget firma, men fikk for godt betalt i jobben sin til at han våget å ta spranget. Men for et par måneder siden ble han oppsagt, og dermed ble oppstart av egen business veivalget . – Med hans evner er muligheten til å lykkes gode, mener Russo.

Lettere rekruttering
Redusert tilbud av gode jobber virker også inn på nyutdannede, og dermed blir det lettere for oppstartsbedrifter å få tak skarpinger fra universitetet, så vel som seniorer med verdifull erfaring. Som eksempel på det siste nevnte han et oppstartfirma som hadde fått tak i en ”Chief Operating Officer” fra et stort, velrenommert firma, og i tillegg hadde denne COO’en skutt inn betydelig kapital i firmaet.

Opprusking i venture-bransjen
På litt sikt tror Russo at venture-bransjen vil ha godt av finanskrisen. Han mener det har gått litt over stokk og stein, og at mer edruelighet er av det gode. Anslagene for verdi og vekst av nyetablerte firma vil bli mer realistiske, tror han.

Oppstartsbedriftene vil bli mer forsiktig med å bruke sin kapital, siden det er blitt vanskeligere å få tak i penger. ”Burn rate” er det amerikanske uttrykket for pengebruk i nye bedrifter, og denne er redusert. Han tror også det vil bli mer samarbeid mellom nyetableringer.

Obama-effekt?
- Har Obamas politikk hatt en positiv effekt på entreprenørskap i USA, ville en student vite.

- Ikke i særlig grad foreløpig, var Russos svar, men han la til at for noen sektorer som for eksempel fornybar energi er det helt klart at den nye politikken har hatt stor betydning.

Færre nyetableringer, utflating i konkurser
- Er det høyere dødelighet blant nystartede bedrifter i USA nå enn før? spurte vi Russo.

- Det var flere enn normalt som gikk over ende i siste kvartal i fjor, men nå har situasjonen stabilisert seg, sa Russo. På litt sikt tror vi at ”dødsraten” vil avta, men det skyldes også at det startes færre bedrifter enn før, forklarte han.

Av Arne Asphjell (tekst og foto)