MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Sverre Steen: EU krever timelister (8.5.09, 09:45)

Dagens ”hovedsak” i Universitetsavisa sender antakelig frysninger ned over ryggen på mange ansatte ved NTNU. Vi er jo vant med at når EU krever noe så får de det som de vil i Norge. Sakens litt pussige vinkling, med intervju med to studentrepresententanter til styret, bidro til forvirringen. Hva med å spe på med noen saksopplysninger? Hva består de nye kravene egentlig i?

Så vidt jeg forstår, så er det ikke noe dramatisk, enn si noe vesentlig nytt, at det kreves timeregistrering for å få betalt for innsats i eksternfinansierte forskningsprosjekt. Ansatte ved NTNU skriver allerede i dag timer på slike prosjekt for at prosjektet skal få betalt for deres innsats. Unntaket fra denne regelen er stort sett begrenset til stipendiater og post doc.-forskere, når de kun jobber på ett prosjekt. Når mange fast vitenskapelig ansatte sjelden registrerer sine arbeidstimer noe sted, så skyldes det at deres tid ofte ikke belastes prosjektregnskapet. Mange EU-prosjekt har hittil vært slik at deltakere fra universitet ikke har fått dekket timekostnader for fast vitenskapelig personell, kun ”ekstrakostnader” til reiser og liknende, samt timekostnader for midlertidig ansatte. Dette systemet er i forandring, og vil medføre at også fast ansatte vil måtte skrive timer når de jobber på EU-prosjekt. Feilslutningen til studentrepresentantene som Universitetsavisa har sn akket med er at man dermed må begynne å ”stemple” og registrere all arbeidstid. Jeg kan ikke se at det er tilfellet. Det er ikke noe i veien for å fortsette dagens praksis, der man registrerer timer brukt på eksternt finansierte prosjekt, men ikke registrerer timene brukt til undervisning og annen forskning.

Jeg tror man skal tenke seg nøye om før man innfører krav om stempling eller tidsregistrering for vitenskapelig ansatte. Det har potensielle fordeler både for de ansatte (mulighet for ekstra betaling, og bedre mulighet til å skjerme egen fritid) og for universitetet som arbeidsgiver (bedre kontroll med de ansatte), men det kan lett føre til et system der de vitenskapelig ansattes tid detaljstyres. Det vil neppe fremme motivasjon og forskningsresultater for de beste forskerne, og vil kreve mye ekstra ledelsesressurser, og dermed en ytterligere byråkratisering av universitetet.

Sverre Steen
Professor i marin teknikk

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv