MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Rektorkrav til regjeringa (11.5.09, 11:08)

Landets sju universitetsrektorar er ikkje nøgde med det som kom fram i forskingsmeldinga ”Klima for forsking”. Dei har no sendt eit samla krav til regjeringa om ein forpliktande opptrappingsplan av den offentlege forskingsløyvinga fram mot 2013.

Av Gudrun Sylte/På Høyden (tekst og foto)

Rektorane ved dei sju universiteta var fredag samla på Muséplass. Dei reiser eit samla krav til regjeringa om forskingsmeldinga.

FAKTA

Forskingsmeldinga ”Klima for forsking”

 • Forskingsminister Tora Aasland la 24. april fram regjeringa si nye forskingsmelding ”Klima for forsking”.

 • Den har blitt kalla ambisjonslaus, uforpliktande, tam og tannlaus.

 • – I 2013 må ein nå målet om offentleg forskingsinnsats på minst ein prosent av bruttonasjonalproduktet. Forskingsmeldinga er full av gode intensjonar, men tom for forpliktande og konkrete tiltak, seier rektor Sigmund Grønmo, som fredag var vert for det halvårlege rektormøtet for universitetsrektorane i landet.

  I dag er Kirke-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget samla til høyringsmøte om forskingsmeldinga. I innspelet til komiteen skriv rektorane:

  "Fraværet av forpliktende opptrappingsplaner for finansiering av forskning vekker stor bekymring og uttrykker en mangel på ambisjoner og gjennomføringsvilje hos norske myndigheter som er illevarslende for forskningen. ... Vi har tillit til at Stortinget, inklusive regjeringspartiene forstår betydningen av forskning for Norges kulturelle og økonomiske utvikling og vil gjøre det som er nødvendig for å rette opp inntrykket skapt av mangelen på forpliktende formuleringer i Klima for forskning".

  Grønmo meiner rektorane sitt krav til regjeringa er eit rimeleg krav å komme med, og ventar at deira krav vert tatt omsyn til når Stortinget handsamar forskingsmeldinga 17. juni. – Me ber ikkje om anna enn regjeringa sin eigen intensjon om forskingsfinansiering, seier Grønmo.

  15. mai vert det reviderte nasjonalbudsjettet lagt fram. Her ventar rektorane at det vil komme fleire fullfinansierte studieplassar som følgje av finanskrisa.

  – UiB har allereie sendt inn eit innspel om fleire studieplassar, det vil me drøfte generelt i løpet av dagen i dag, sa Grønmo på fredag.

  På Høyden