MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Kraftdose relevans inn i ny ex.phil. (19.5.09, 07:30)

Fortellingen om døde filosofer skal få en kraftig realitetssjekk, forslår et utvalg.

Introduksjonen til forskningens tankegang er i dag likt for alle nye studenter ved NTNU. En undersøkelse fra 2006 viste at flertallet av studenter opplevde liten eller svært liten relevans mellom ex.phil og deres egne fagområder.

FAKTA

Examen Philosophicum

 • Kvalitetsreformen krever at alle utdanninger skal inneholde elementer fra vitenskapshistorien, vitenskapsteori og etikk

 • Norske universiteter har i dag ulike varianter av ex.phil.

 • Dagens ordning ble vedtatt av styret i 2004

 • Ordningen ved NTNU har fått kritikk fra studentene for liten faglig relevans

 • Tilpasses hver fagdisiplin
  Et utvalg bestående av representanter fra de forskjellige fakultetene samt studentene, foreslår nå å endre dagens struktur ved å lage seks fakultetstilpassede pensum for en tredjedel av studiet på 7,5 studiepoeng. De resterende to tredjedelene skal fortsatt dreie seg om filosofihistorie, vitenskapsteori og etikk, men relevansen til dagens pensumutfordringer skal økes.

  Færre tenkere, mer relevans
  Studenter opplever ex.phil. som fortellingen om døde filosofer, ifølge utvalgets leder, professor Anne Borg.

  - Vi har derfor foreslått å knytte pensum tettere opp mot færre, men sentrale tenkere med relevans for flest mulig fagretninger. Den studieområdespesifikke tredjedelen skal tydeliggjøre lenken mellom den vitenskapsteoretiske delen og ens eget fag, sier Borg.

  Tettere oppfølging, dyrere prislapp
  Utvalget ønsker seg gruppeundervisning med maks 30 studenter, som skal inkludere muntlige presentasjoner fra pensum og mappeevalueringer med to skriftlige arbeider. Disse skal telle 20 prosent hver, og avsluttende eksamen 60 prosent.

  - Vi håper at den større muligheten for aktiv deltakelse og flere evalueringer underveis til bidra til større engasjement for emnet. Om dette er nok, vil tiden vise, sier fysikkprofessoren.

  Forslaget innebærer en beregnet økning fra dagens 8.6 millioner kroner til 15.2 millioner.

  Flere faglærere en utfordring
  ” Utvalgets forslag til endringer i ex-phil. innbærer at betydelige økonomiske ressurser utover dagens nivå må tilføres Filosofisk institutt for å kunne gjennomføre den anbefalte undervisningen,” skriver utvalget.

  En pengeoverføring tar ikke rare tiden. Verre er det med å få nye faglærere på plass. Instituttleder Jonathan Knowles ved Filosofisk regner med at han trenger fem nye førsteamanuenser for å håndtere ”nye” ex.phil.

  Forslaget om endret forberedende er nå ute på høring i organisasjonen. Knowles regner ikke med et endelig vedtak i NTNU-styret før mot slutten av året. Nye pensum skal lages, et faglig opplegg skal sikres, og faglærere skal på plass. Dette vil ta en noe tid. Instituttlederen regner ikke med eventuell oppstart for første kull før i 2011 til 2012.

  Studentene fornøyd
  Lars Kristian Holgersen var en av to studentmedlemmer i utvalget. De har ingen innsigelser til den ferdige rapporten.

  - Jeg er fornøyd med det resultatet utvalget kom fram til. Tilbakemeldingene jeg har fått fra Studenttinget, har også vært positive.

  Å skape større relevans, og dermed engasjement for ex.phil, har vært det overordnede målet for utvalget.

  - Jeg mener tiltakene er tilstrekkelige. Mandatet til utvalget var å se på hva man kunne gjøre innenfor rammene av ex.phil. Dette er viktig for at emnet skal kunne godkjennes også ved andre norske universiteter. Samtidig hadde vi økonomiske sider å ta hensyn til.

  (Forsidefoto: iStockphoto/Alain Couillaud)

  Av:Tor H. Monsen