MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Toppidrett tar studentressurser (27.5.09, 07:18)

Toppidrettsutøvere får VIP-behandling gjennom Studentservice. Dette tar ressurser fra en allerede overbelastet Karrieretjeneste.

Utdanningsminister Bård Vegar Solhjell signaliserte nylig at det skal bli lettere for elever i den videregående skolen å ta høyere studier. Elite i skolepolitikken har vært et fyord. Det finnes unntak. Norge har toppidrettsgymnaser. Også ved NTNU finnes en egen elitevariant.

FAKTA

KARRIERETJENESTEN:

 • Tilbyr hjelp i jobbsøkingsprosessen og informasjon om arbeidsmarkedet til ale NTNUs studenter
 • Avtalen med Olympiatoppen innebærer i tillegg opplegg og rådgiving i forhold til tilrettelegging av studier.

 • Elitesatsing – innen idrett
  NTNU har i flere år hatt et særskilt ordning for toppidrettsutøvere, gjennom Olympiatoppen, som involverer skreddersydd studieopplegg, ekstra oppfølging og tilpassing av studiesituasjonen, med mulighet for å ta eksamen lokalt hvor studenten måtte befinne seg.

  For tiden er det 25 studenter under Olympiatoppens avtale med NTNU, som gir toppidrettsutøvere VIP-behandling gjennom Karrieretjenesten. De siste fem årene har 150 slike studenter fått tilbud om tilrettelagte studier, opplyser Anne Sølberg Ellingsen, som er leder for Studentservice, derunder Karrieretjenesten.

  Hvor stor andel av Karrieretjenestens ressurser som går til oppfyllelse av avtalen med Olympiatoppen, har ikke Studentservice regnet på, men Karrieretjenesten har tidligere anslått dette til ca et halvt årsverk.

  Anne Sølberg Ellingsen, leder av Studentservice. Foto: Synnøve Ressem
  Ellingsen opplyser at Olympiatoppen ikke bidrar økonomisk til avtalen.

  - Vil ha to nye årsverk
  Studenttinget varslet tidligere i år om et overbelastet Karrieresenter. To ansatte har ansvar for veiledning og jobbrådgiving for 20.000 studenter – alt på et driftsbudsjett utover lønn på 100.000 kroner. Det tilsvarer en femmer per student.

  Hva synes Studenttinget om fordelingen av ressurser her?

  - Det viktigste er at de som trenger det, får den oppfølgingen de trenger. I dag er bemanningen helt klart for dårlig. Vi i studenttinget ønsker å styrke karrieretjenesten med to årsverk fra og med 2010-budsjettet. Jeg synes også det ville vært positivt om Olympiatoppen hadde bidratt inn, sier leder av Studenttinget - Bjørnar Kvernevik.

  Ingen økte ressurser
  Er dette en riktig fordeling av knappe ressurser?

  Sølberg Ellingsen vil ikke kommentere spørsmålsstillingen direkte.

  - Vi er inne i en strategiprosess som vil munne ut i en endring av hvordan vi organiserer oss, sier hun.

  Ved hjelp av såkalt matriseorganisering skal de omkring 20 ved Studentservice brukes hvor behovet er størst til enhver tid. Særlig i begynnelsen og slutten av semestrene er det ekstra stor pågang hos Karrieretjenesten. Studentservice ønsker å utnytte sesongvariasjonene bedre innenfor eksisterende budsjettrammer, ifølge Sølberg Ellingsen.

  Vil dere, slik Studenttinget ønsker, tilføre Karrieretjenesten flere årsverk?

  - Nei, det er ingen signaler om flere årsverk i forhold til dagens situasjon. Jeg forventer det samme nivået de nærmeste par årene fremover, sier lederen for Studentservice.

  Hun understreker at veiledningstilbudet ved Studentservice skal være et tilbud til alle studenter ved NTNU, også de studentene som kombinerer utdanning med toppidrett.

  Forside: Wikimedia/Cactus26

  Av:Tor H. Monsen