MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU bryter reglene i 28 av 42 innkjøp (29.5.09, 07:13)

Riksrevisjonen har etterforsket innkjøpsrutinene ved NTNU. Av sakene som er etterforsket, er brudd på rutinene oftere regelen enn unntaket. Departementet forventer at NTNUs styre tar tak i saken.

Riksrevisjonen har den siste tiden hatt et omfattende fokus på overholdelse av reglene for offentlige anskaffelser. NTNU handler for rundt en milliard kroner i det åpne markedet per år.

Revisjonen har gjort et dypdykk i 42 utvalgte anskaffelser i 2008. I 28 av tilfellene er det avdekket flere, til dels grove, brudd på lovverket:

 • manglende kunngjøring ved kjøp av enkelte konsulenttjenester over 500.000 kroner
 • kjøp på utgåtte rammeavtaler eller hvor rammeavtale burde vært inngått
 • anskaffelser uten tilstrekkelig konkurranse
 • manglende eller mangelfull anskaffelsesprotokoll

  NTNU: Rutiner har tatt tid
  NTNU ga Kunnskapsdepartementet (KD) en orientering om saken i et dialogmøte i april. Universitetet har ingen innsigelser mot kritikken fra Riksrevisjonen, og skylder på at det har tatt tid å få på plass tekniske kontrolløsninger og en organisasjon av godkjente bestillere.

  Nye rutiner for å etterleve reglene for offentlige innkjøp ble igangsatt i 2006. I 2008 ble det innført en ordning med 110 utvalgte bestillere rundt om i organisasjonen. Kun disse personene har rett til endelig godkjenning av alle større innkjøp. Samtidig ble det innført rutiner som skulle sikre at kjøp utenfor systemet ble fanget opp.

  Implementeringen av rutinene var imidlertid ikke gode nok, ifølge NTNU.

  Departementet anfører at det har tatt for lang tid å få et system på plass. Forbedring av innkjøpsrutinene ble første gang lagt fram som styresak høsten 2006.

  KD: Styret må ta affære
  Administrasjonen la fram en tiltaksplan for styret ved NTNU i mars i år, da kun som en orienteringssak. Kunnskapsdepartementet mener at ”saker med tilsvarende alvorlighetsgrad… legges fram som beslutningssak for styret.” Eieren av NTNU forventer at styret som øverste organ ved virksomheten påser at NTNU følger regelverket.

  KD forutsetter at styret blir forelagt Riksrevisjonens rapport. Kanskje vil dette skje allerede på neste møte i juni. Departementet vil følge NTNUs arbeid på dette området fremover, og ber om en orientering høsten 2009.

  Unntatt offentlighet
  Riksrevisjonen har unntak i offentlighetsloven for saker som er under behandling, frem til rapportene fremlegges for Stortinget. Det har derfor ikke vært mulig for Universitetsavisa å få tilgang til den hele revisjonsrapporten fra den statlige etaten. Det er heller ikke satt dato for framleggelsen i nasjonalforsamlingen.

  Av:Tor H. Monsen

 •