MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Festmøtet 2009
Doktortoget klar til avgang (3.6.09, 07:22)

To nye æresdoktorer blir kreert under årets Festmøte: Utviklingsforsker professor Piers Blaikie og teknolog professor Thomas J. R. Hughes. Hele seks andre priser deles ut ved samme anledning.

Årets to æresdoktorer blir på sedvanlig vis kreert i de rette akademiske omgivelser i forbindelse med doktorgradspromosjonen i Studentersamfundets festsal i dag, onsdag.

Piers Blaikie
Piers Blaikie er Professor Emeritus ved School of Development Studies, University of East Anglia I Storbritannia. I mer enn 30 år har han arbeidet i skjæringspunktet mellom utviklingsstudier og geografi med vekt på forholdet natur/samfunn. Han har publisert innen en rekke ulike områder varierende fra studier av diffusjon, jordbruksendring, HIV/AIDS og miljøpolitikk. Han har jobbet i en rekke land i Asia og Afrika. Geografisk institutt er stolte av at han aksepterer utnevnelsen som æresdoktor ved NTNU, heter det i tilrådingen.

Thomas J. R. Hughes
Professor Hughes ved University of Texas, Austin, USA, er en av de mest anerkjente og meritterte forskerne i verden innen numeriske metoder for simulering av kontruksjoner, mekaniske systemer og fluider. Han er også en av de aller mest siterte overhodet innen ingeniørfag i verden. Han har langvarige relasjoner til NTH/NTNU, særlig mot tre områder, nemlig biomekanisk simulering (blodstrøm i hjerte og arterier), det gjelder matematiske metoder for løsning av partsielle differensialligninger, og det gjelder såkalt isogeometrisk analyse, skriver forslagsstillerne ved IVT og IME.

Seks andre vitenskapelige, faglige og administrative priser deles ut ved samme anledning.

Internasjonaliseringsprisen
NTNUs internasjonaliseringspris for 2009 tildeles professor Egil Bakka ved Det historisk - filosofiske fakultet, Institutt for musikk.

Egil Bakka er professor i dansevitenskap og direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

ExxonMobils forskerpris 2009
Det deles ut to priser: En for grunnforskning og en for anvendt forskning. Hver av prisene er på kr. 50 000.

Prisen for grunnforskning går til Jan Petter Morten, som disputerte for graden ph.d. i fysikk i mars 2008. Avhandlingen har tittelen: ”Coherent and Correlated Spin Transport in Nanoscale Superconductors”. Arbeidet er utført ved institutt for fysikk, med professor Arne Brataas som veileder.

Prisen for anvendt forskning går til Mary Ann Lundteigen, som forsvarte sin ph.d. avhandling innen produksjons- og kvalitetsteknikk i februar 2009.

Avhandlingen har tittelen:”Safety Instrumented Systems in the Oil and Gas Industry: Concepts and Methods for Safety and Reliability Assessments in Design and Operations”. Arbeidet er utført ved institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, innen fagområdet sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold, med professor Marvin Rausand som hovedveileder.

NTNUs likestillingspris for 2009
Prisen går til professor Tor Grande. I begrunnelsen heter det at :

”Han leder et mannsdominert institutt innen fagområdene materialteknologi, uorganisk kjemi, elektrokjemi, og metallurgi. Typiske fagområder som tradisjonelt rekrutterer få kvinner. Av over 20 ansatte i vitenskapelige stillinger var det tidligere kun 2 kvinner. I løpet av høstsemesteret har Grande tilsatt 4 kvinner i fast vitenskapelig stilling.”

Prisvinner SINTEF-prisen 2009
”Martin Landrøs undervisning er preget av en engasjerende og inspirerende formidling, der han kom¬bi¬nerer sine pedagogiske evner med det å være en fremragende og internasjonalt anerkjent forsker på sitt fagfelt. Komiteen har lagt særlig vekt på at han alltid har fått gode og positive studentuttalelser.”

Vangslunds forskningspris i medisinsk teknologi

”Lars Hagen og Geir Slupphaug har utmerket seg ved etablering av avansert proteomikk ved NTNU. Arbeidet er viktig innenfor grunnleggende molekylær cellebiologi og gir bidrag til forståelsen av DNA-reparasjon på proteinnivå (UNG2 fosforyleringer) med betydning innen kreftforskning og immunologisk forskning.”

NTNUs arbeidsmiljøpris 2009
Arbeidsmiljøprisen består av et diplom og er reisestipend til et miljø som utgjør 25 000 kroner. Reisestipend til en person utgjør 10 000 kroner.

”Berit Borthen har som HMS-koordinator gjennom flere år jobbet aktivt for å sikre at nye studenter ved Institutt for kjemisk prosessteknologi får en inngående opplæring i instituttets HMS-rutiner. Målet er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for studenter og ansatte og å bygge en felles HMS-kultur. Hun tar i mot studentene med informasjon, både individuelt og i grupper. Spesielt har hun fokus på studenter fra land med annet språk og kultur.”

Av:Tor H. Monsen