MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UNIVERSITETSAVISA MENER
NTNUs språkpolitikk (8.6.09, 07:46)

Styret ved NTNU vedtok nylig nye språkpolitiske retningslinjer. Bak den noe traurige overskriften skjuler seg interessante og viktige poeng. Dokumentet fortjener mange lesere.

Vi går ganske enkelt ut fra at antall klikk inn på dette dokumentets nettsider ikke har nådd overdrevent høye tall, og foretar herved en rask gjennomgang (det følgende sakset fra "allmenne prinsipper"):

* "NTNUs språkpolitikk skal bidra til å gjøre NTNU nasjonalt og internasjonalt fremragende."

I dette leser vi inn en forventning til at NTNUs ansatte, framfor alt de vitenskapelige, behersker godt norsk og godt engelsk. Det er enklere sagt enn skrevet. Forbløffende ofte møter man den språklige inkompetansen også i de kretser som formidler sin forskning gjennom ordene. Dette gjelder ikke minst samfunnsviterne.

* "Universitetet har et særlig ansvar for å bidra til å utvikle norsk språk og norsk fagterminologi. Norsk omfatter både bokmål og nynorsk."

Det forventes at offentlig ansatte behersker begge målformer. I deler av landet hvor nynorskbruken er mer omfattende, viser det seg at det går ganske greit for bokmålsutøvere å ordlegge seg kurant på nynorsk. Det innebærer for eksempel at en underviser ved NTNU skal kunne formulere gode oppgavetekster på nynorsk.

* "Ved NTNU er engelsk det primære fremmedspråket. Som fremmedspråk regnes ikke-skandinaviske språk. Dansk og svensk regnes som skandinaviske språk."

I dette ligger en forventning om at man kan ordlegge seg på engelsk på presist vis. I praksis er seminarengelsken blitt en av akademikernes moderne språkfiender – det litt pussige pidginspråket som ikke så rent sjelden anvendes på internasjonale konferanser og som bidrar til å redusere den enkeltes evne til å formulere seg på godt engelsk.

* "NTNU har som mål å styrke det skandinaviske språkfellesskapet, og vil derfor fremme bruk av framstående faglitteratur på skandinaviske språk både i undervisning og forskning når det er faglig relevant."

Det kan tidvis synes fristende å slå over til engelsk, også når man kommuniserer med skandinaviske kolleger. Men under henvisning til foregående punkt: Antakelig tjener man må holde seg til eget språk, selv om man må gå langsomt og tydelig fram, når alternativet er et engelsk de fleste av oss behersker dårligere enn vi liker å tro.

* "NTNU skal fremme parallellspråklighet. Det innebærer et språklig mangfold der norsk brukes ved siden av ett eller flere fremmedspråk."

I dette kan man lese inn en generell fordring til at NTNU-ansatte forventes å beherske flere språk – i tillegg til at man behersker sitt eget. Det er en spennende, og spenstig, utfordring.

* "Fagmiljøene skal bidra til å fremme god språkbeherskelse både blant studenter og tilsatte. De skal legge særlig vekt på at studenter og tilsatte skal beherske både norsk og engelsk."

Tiltredes.

Tore Oksholen
ansvarlig redaktør