MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Småfag under øksen (15.6.09, 07:25)

NTNUs ledelse har bedt om at fakultetene lager lister over småfagene, som enten skal styrkes eller falle under øksen.

I arbeidet med å nå målene om å bli et internasjonalt fremragende universitet, vil NTNU snu på alle steiner i studietilbudet for å luke ut små fag uten livets rett. Ressursene som frigis skal i stedet brukes på områder hvor NTNU har komparative fordeler overfor andre universiteter og høyskoler.

Lager liste over småfag under øksen: - Trenger å sanere i studietilbudet, mener dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT), Bjørn Hafskjold. Arkivfoto: Gorm Kallestad, Scanpix/NTNU Info.
Ikke økonomisk bærekraftige
i 2008 ba Rektoratet Utdanningsutvalget om å lage en definisjon av hva små fag er. Utvalget kom frem til definisjonen ”studieretninger og studieprogram som har så få studenter at de ikke er økonomisk bærekraftige…”.

Et utvalg bestående av tre dekaner, en student og en representant fra Økonomiavdelingen skal – basert på innspill fra fakultetene – lage en liste over småfagene. Deretter skal utvalget vurdere om fag har livets rett, eller havne på en ”dødsliste” over studietilbud skal avvikles.

Foreløpige innspill fra fakultetene viser at SVT, DMF og IME ikke har småfag i sin studieportefølje. Dette ifølge fakultetene selv. AB har ikke kommet med innspill, mens HF, NT og IVT har levert omfattende lister, viser et notat fra Rektoratet.

I de foreslåtte endringene i studieprogramporteføljen for neste år skal det etableres to nye tverrfaglige program og en ny toårig mastergrad innenfor fornybar energi.

Mellom 10 og 20 fag på listen
Amund Aarvelta er representant fra Studenttinget og fakultetstillitsmann på HF. I følge Aarvelta har utvalget foreløpig en liste på mellom 10 og 20 fag. Den største gruppen av fag befinner seg på HF-fakultetet. Aarvelta vil ikke ut med hvilke fag det dreier seg om så lenge utvalget fortsatt er i arbeid.

- Så langt har vi ikke konkludert med noe, understreker han.

Det er opp til styret ved NTNU å endelig beslutte hvorvidt fag skal legges ned. Utvalget må ha klar en ferdig liste til styrebehandling i høst, om endringene i studieporteføljen skal ha effekt for studieåret 2010.

- Å definere hva som er små fag har mye med Inntektsfordelingsmodellen å gjøre. De små fagene går ikke i pluss, og subsidieres ofte av de store fagene med god inntjening. En annen indikator er forskningsaktiviteten innenfor faget. Er den for lav, blir hensynet til forskningsbasert undervisning skadelidende og fagene for sårbare for endringer i forskerfaggruppen, sier Aarvelta.

Behov for sanering, mener dekan
Mange faglærere har et emosjonelt forhold til fagene de underviser i: Har dere møtt skepsis i organisasjonen til å legge ned fag, dekan Bjørn Hafskjold ved NT og medlem i arbeidsutvalget for små fag?

- Jeg merker det på meg selv i arbeidsutvalget. Ved mitt fakultet har vi redusert antallet emner med opptil 30 prosent på enkelte institutt i løpet av to-tre år. Men det er utvilsomt et behov for å sanere studietilbudet ved NTNU.

Småfag defineres ut fra en minimumsgrense på ti studenter i gjennomsnitt per semester, ifølge dekanen.

De fleste fagene på ”dødslisten” er HF-fag: Er utvalgets arbeid et middel til et mål om å sanere bort Dragvollfag for å pusse på den teknisk-naturvitenskapelige hovedprofilen?

- Det er ikke en problemstilling så vidt meg bekjent. Det finnes mange emner med minus ti studenter både ved for eksempel HF og NT, sier Hafskjold.

Av:Tor H. Monsen