MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Fiktivt arbeidsgiveransvar (19.6.09, 07:45)

En stipendiat ved SVT-fakultetet oppdaget at hun verken kunne stemme eller delta som kandidat ved vårens instituttvalg. Hun er ikke ansatt ved universitetet. NTNU Samfunnsforskning AS er blitt tildelt noe som kan virke som en fiktiv arbeidsgiverrolle. – Fakultetet vrir seg unna ansvaret, mener stipendiatenes organisasjon.

Gunhild Zeiner Ingstad er stipendiat på Psykologisk institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi (SVT). Det står det i alle fall i NTNU interne telefonkatalog. Når hun ikke er i mammapermisjon som nå, er det på instituttet hun tilbringer alle sine arbeidsdager. Alle hennes arbeidsoppgaver ligger til instituttet og fakultetet, hennes pliktarbeid som er en del av ansettelsen hennes, bestemmes av faggruppen ved instituttet.

Gunhild Zeiner Ingstad: Ingenting å utsette på sin "arbeidsgiver", men synes det er dårlig politikk av NTNU å umyndiggjøre sine stipendiater. Foto: NTNU Samfunnsforskning AS.
Likevel er hun ansatt ved NTNU Samfunnsforskning AS – en privat bedrift 100 prosent eid av NTNU – som Zeiner Ingstad har ingenting med å gjøre i sitt daglige arbeid som stipendiat.

Uten stemmerett – uten innflytelse
Konsekvensen av at arbeidsgiveransvaret ligger i en privat bedrift og ikke ved fakultetet, oppdaget hun da hun ville være med å stemme på instituttets verneombud. Hun har ikke stemmerett.

Zeiner Ingstad har erfaring med styre og stell i ulike sammenhenger. Da hennes faggruppe oppfordret henne til å stille til vårens instituttvalg, fant hun ut at hun heller ikke er valgbar i noen sammenhenger ved noen valg ved universitetet. Hun er ikke ansatt der.

- Jeg synes det er merkelig at jeg ikke har noen innflytelse på en arbeidsplass jeg tilbringer åtte timer hver dag, sier stipendiaten.

Dårlig politikk fra arbeidsgiver
- Den eneste forbindelsen jeg har til NTNU Samfunnsforskning AS er lønnen min, sier hun.

Da Zeiner Ingstad ble klar for opptak på sitt doktorgradsprogram, fikk hun signaler fra instituttet om at det ikke var aktuelt å tegne arbeidsgiverkontrakt med SVT, men i stedet å gå via NTNU Samfunnsforskning AS.

Zeiner Ingstad understreker at hun ikke har noen negative erfaringer med Samfunnsforskning AS som formell arbeidsgiver, det er ordningen hun stiller spørsmålstegn ved:

- Fakultetet og instituttet vil jo i stor grad tjene på at jeg får ha innflytelse på det jeg anser som min egen arbeidsplass fordi det blir et lojalitetsspørsmål i det store og det hele. Har de ikke bruk for mine meninger og tanker rundt de prosesser som angår både min og deres arbeidssituasjon? Ved ikke å la stipendiater delta i disse spørsmålene, er jeg redd de oppnår en likegyldighet for instituttet og fakultetet som de på sikt ikke er tjent med.

Gjelder flere
Hun er ikke alene om å være uten innflytelse. På NTNU Samfunnsforskning AS er det rundt 25 stipendiater. En gruppe av disse er i lignende arbeidsjuridisk situasjon som Zeiner Ingstad.

Bente Aina Ingebrigtsen er direktør for NTNU Samfunnsforskning AS. Hun bekrefter at bedriften har arbeidsgiveransvar for en rekke stipendiater som fysisk befinner seg på fakultetene. Ingebrigtsen peker på at dette er en praktisk ordning i samarbeid med SVT-fakultetet.

Lite reellt arbeidsgiveransvar
Hun bekrefter at stipendiatene det gjelder er tatt opp på doktorgradsprogram på SVT. Medarbeidersamtaler – som arbeidsgiver er forpliktet til å tilby – gis av prosjektleder ved stipendiatens institutt. Formelle beslutninger om for eksempel permisjoner, gis av AS’et, men som altså ikke har oversikt over sine ansattes daglige arbeidssituasjon. Faglig oppfølging og kontroll utføres av instituttet og fakultetet.

Lite gjenstår altså av det private selskapets reelle arbeidsgiveransvar overfor en gruppe stipendiater.

Arbeidsgiveransvaret er ”gitt” av SVT, ifølge Ingebrigtsen. Styrevedtaket ved opprettelsen av AS’et bestemte at dekanen ved SVT skal representere NTNU på selskapets generalforsamling (som eneste person). Dekan Jan Morten Dyrstad er imidlertid ikke representert i styret til AS’et per 2008.

Direktør Ingebrigtsen har imidlertid ikke svar på hvorfor et eget rettssubjekt som NTNU Samfunnsforskning AS blir gitt arbeidsgiveransvar av en ekstern part.

Hun henviser til SVT-fakultetet for en nærmere forklaring.

Ifølge Ingebrigtsen har ikke den NTNU-heleide bedriften noen økonomiske fordeler eller bakdeler av ordningen.

Dyrstad: - Instituttleder bestemmer dette
- Det eksisterer ikke noe pålegg fra fakultetets side om at eksternt finansierte doktorgradsstudenter skal ansettes ved NTNU Samfunnsforskning AS, sier dekan Jan Morten Dyrstad.

- Det er det opp til instituttleder å avgjøre om en stipendiat skal være tilsatt i selskapet eller ved NTNU. Min personlige vurdering i dag er at det er uheldig at denne gruppen ikke har et ansettelsesforhold ved NTNU. Da sikres det at stipendiatene får formell og dermed i større grad reell medbestemmelse på arbeidsplassen.

Ifølge dekanen ved SVT har det ved flere anledninger vært diskusjoner om dette i fakultetets ledergruppe siden NTNU Nå vil fakultetet i løpet av høsten etablere felles retningslinjer på området, sier Dyrstad.

Fakultetets policy er at eksternt finansierte prosjekter administreres av selskapet, og med det har tilsettingsforhold fulgt med. Institutt og fakultet slipper med dette endel kostnader knyttet til administrasjon og regnskapsførsel, ifølge Dyrstad.

DION: - Etisk uakseptabelt
Jan Frode Hatlen er avtroppende leder av DION - interesseorganisasjonen for stipendiatene ved NTNU.

Han mener det er prinsipielt problematisk at stipendiater mangler grunnleggende rettigheter på sin egen arbeidsplass.

- Det er mulig det er juridisk OK å gjøre det på denne måten, men etisk er det uakseptabelt at stipendiater mangler medbestemmelse. Jeg kan heller ikke skjønne at denne ordningen med arbeidsgiveransvar ligger innenfor den nye forskriften.

Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold skal opp i styret i dag, onsdag. I §5 heter det at stipendiaten skal ansettes ved det fakultet vedkommende tas opp på sitt doktorgradsprogram. Fakultetet skal ha arbeidsgiveransvaret.

- Jeg mener ordningen du beskriver er en måte for fakultetet å vri seg unna arbeidsgiveransvaret på, sier Hatlen.

Ting på gang
Rådgiver og koordinator Ragnhild Lofthus kan opplyse at NTNUs prorektorer for utdanning og for forskning har ferdigstilt en utredning om forskerrekruttering og phd-utdanningen. Denne blir fulgt opp av en handlingsplan som skal presenteres for styret ved NTNU til høsten.

Her forslås det blant annet at NTNU skal styrke sitt ansvar for phd-utdanningen, deriblant for hvordan NTNU skal forholde seg til stipendiater som har ansettelsessted utenfor NTNU.

Stipendiater allerede under kontrakt, er det vanskelig å gjøre noe med, mener Lofthus.

Opp i styret ved NTNU
Spørsmålet om NTNU-stipendiaters rettigheter ved ekstern ansettelse ble tatt opp på siste styremøte av vararepresentant for midlertidig vitenskapelig ansatte Lars-Erik Owe, og ansattes representant professor An-Magritt Jensen.

Owelurte på om NTNUs forskrift om stipendiater nå betyr at denne gruppen ikke lenger kan være ansatt i NTNU Samfunnsforskning AS. Spørsmålet ble ikke eksplisitt besvart fra administrasjonens side.

Av:Tor H. Monsen