MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Rottelukt utløste alarm på DMF (22.6.09, 07:58)

Ansatte ved Medisinsk-teknisk forskningssenter klaget over ”intens dyrelukt” i kontorlokalene. Driftstans i ventilasjonsanlegget medførte at luft fra Rottelaben sivet ut i etasjene. NTNU frykter at personer med allergi kan ha fått reaksjoner.

Instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Øyvind Ellingsen, viser veien inn til den såkalte Rottelaben, hvor "intens dyrelukt" sivet ut til omkringliggende kontorlokaler. Inni laben får ikke Universitetsavisa komme. DMF praktiserer svært strenge regler for å hindre spredning av allergistoffer. Foto: Tor H. Monsen.
Ansatte ved Det medisinske fakultet (DMF) merket tidlig i vinter en intens dyrelukt i gangene Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS). Svikt i ventilasjonsanlegget i forsøksdyrlaboratoriet – den såkalte Rottelaben - førte til at minst 100 personer i bygget ble eksponert for mulige allergireaksjoner. Hendelsen utløste alarm i vernelinjen ved DMF.

Hendelsen er betegnet som svært alvorlig for flere personer ved MTFS som har dyreallergi. Ledelsen ved NTNU er blitt orientert om hendelsen.

Svikt i ventilasjonsanlegget
Etter hva Universitetsavisa erfarer reagerte flere ansatte tidlig i vinter på ”intens dyrelukt” av rotter og mus i korridorene og kontorene ved MTFS. Undersøkelser ble iverksatt, og kilden til dyrelukten ble etter hvert lokalisert til Rottelaben i fjerde etasje.

En uforutsett driftstans i ventilasjonsanlegget medførte at undertrykket i forsøkslaboratoriene forsvant, og utluft ble ført gjennom ventilasjonskanalene til omkringliggende kontorlokaler. DMF-dekan Stig Slørdahl bekrefter at det ikke var installert noen form for varsling eller reservesystem ved såkalt uforutsett driftstans på ventilasjonsanlegget.

Dette skal nå være på plass, og Teknisk avdeling utreder nå hvilke permanente forbedringer som må på plass i fremtiden for å unngå lignende hendelser.

Kan reagere på lave konsentrasjoner
- Vi mener at det ikke var høye nok konsentrasjoner i luften som kom ut av Rottelaben til å kunne gi ansatte reaksjoner som ikke har dyreallergi fra før av, sier instituttleder ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Øyvind Ellingsen.

– 100 prosent sikre kan vi ikke være, men vi er rimelig sikre på at konsentrasjonsgrensene for utløsning av allergi hos friske ikke har vært overskredet. Derfor ønsker alle parter å følge opp svikten, sier Ellingsen.

Dyreallergikere kan derimot reagere på svært lave konsentrasjoner, ifølge Ellingsen.

Alvorlige helsekonsekvenser
Denne type allergi kan ha alvorlige konsekvenser, mener Slørdahl. Dyreallergi kan det gi seg utslag som resulterer i sykemeldinger og omplasseringer av rammede personer: I verste fall hel eller delvis uførhet avhengig av dose og eksponeringstid.

Ellingsen anslår at mellom 5 og 15 personer i de aktuelle områdene kan ha dyreallergi. Så mange som 100 personer kan ha blitt utsatt for eksponeringen.

Lite informasjons til ansatte
Man har foreløpig ikke informert om hendelsen til samtlige ansatte ved Medisinsk-teknisk forskningssenter.

- Vi erkjenner at vi kunne nådd flere med informasjonen, men miljøet er ikke større enn at driftsstansen har vært kjent. Vi jobber vi nå med å legge ut oppdatert informasjon på nettet, sier Ellingsen.

Årsaken til at det har gått tre måneder uten tilstrekkelig informasjon til alle ansatte, er ifølge Ellingsen at det har tatt tid med å etablere god nok detaljkunnskap om ventilasjonssystemet.

Dette har hovedsakelig vært en teknisk glipp. Alle ansatte med tilgang til det aktuelle laboratoriet følger svært omfattende prosedyrer innenfor HMS og smittevern.

- Topp prioritet fremover, lover dekan
- Arbeidet med å følge opp svikten har topp prioritet ved NTNU, og går uavhengig av økonomi og andre hensyn, forsikrer Slørdahl.

- Om informasjonen har vært god nok, kan diskuteres.

”Svært alvorlig”
HMS-linjen ved DMF orienterte Arbeidsmiljøutvalget ved NTNU i mai om saken. Her påpekes det at flere personer i det aktuelle bygget har dyreallergi:

”…det ses som svært alvorlig og helt uakseptabelt om disse personene eksponeres for allergener utenfor forsøksdyrarealer. Ansatte som har utviklet allergi mot forsøksdyr må kunne være trygge på at de ikke utsettes for allergener når de ikke er i arealer med forsøksdyr.”

Av:Tor H. Monsen