MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

- Vi kan ikke ha det slik! (16.6.09, 12:11)

Prorektor Julie Feilberg undrer seg over hva teknologistudentene som ”shopper” studiepoeng tenker på. – Atferden bryter ned respekten for andre fagperspektiv, sier hun.

- NTNU risikerer å tape faglig anseelse, advarer prorektor Julie Feilberg.
Den avtroppende prorektoren for utdanning og læringskvalitet mener problematikken omkring shopping av studiepoeng har flere sider. Fokuset hittil har vært på det faktum at noen studieretninger tilbyr flervalgseksamener hvor det er mulig å bestå uten å ha åpnet ei side i noen pensumbok. Dette er noe som opptar Feilberg:

- Vi kan ikke ha det slik. Å tilby eksamener hvor det er lett å stå uten å lese, er å sage over den greina man sitter på. NTNU har ikke råd til få ry på seg at man tilbyr fag der eksamensformen ikke tester læringsutbyttet godt nok. Dette kan ikke fortsette, og det er fagmiljøene svært klar over, sier prorektoren.

Men Feilberg understreker at denne historien har flere sider.

- Lette hvor hvem?
- Spørsmålet er: Lette for hvem? Hvor skal lista legges for bestått/ikke-bestått? Vi snakker om introduksjonskurs her. Skal lista på slike kurs den legges sånn at studenter som har studert i minst tre år oppfatter dem som vanskelige, spør prorektoren for utdanning.

- Hvis disse kursene skal være vanskelige for viderekomne studenter: Hva da med de som kommer rett fra videregående og som disse kursene er beregnet på? Vil de da ha noen sjanse til å stå eller å få en god karakter?

Feilberg sier at når fagmiljøene nå går gjennom de emnene som er karakterisert som lette, må de ta stilling til ambisjonsnivået på læringsmålene, og om læringsmål undervisningsmåter og vurderingsformer henger sammen slik de bør.

- Dette er forøvrig noe alle fagmiljø ved NTNU må gjøre i forbindelse med den innføringen av Kvalifikasjonsrammeverket og læringsmål som vi står overfor i de kommende tre årene, sier hun.

- Bryter ned respekt
Et annen side ved de såkalte ”lette emnene” er knyttet til obligatoriske valgpakker som skal ivareta det tverrfaglige perspektivet i et studieprogram.

- Vi har sett tendenser til at en del studenter jakter på emner – og finner emner - som gir en relativt billig reise til rimelig gode karakterer sammenlignet med den innsatsen de må legge ned i kjerneemnene i studieprogrammet. Det er svært uheldig at slike valg ikke skjer ut fra faglige motiv og engasjement, og det bryter ned respekten for at andre fagperspektiv er svært viktige i et hvert universitetsstudium.

Prorektoren varsler også at man vil se nærmere på den enkelte teknologistudents arbeidshverdag.

- Dersom den totale studiebelastning i enkelte semestre gjennom dette arbeidet viser seg å være et faktisk problem, vil dette bli rettet opp.

Skaper flere tapere
Fenomenet ”lette emner” skaper flere tapere, understreker Feilberg.

- NTNU som institusjon risikerer å tape faglig anseelse, og man har psykologistudenter som opplever at emnene ikke nødvendigvis er lette i den forstand at det faktisk kreves en god del innsats for å få gode karakterer i emnene, men at emnene uansett klassifiseres som lette fordi en del erfarne studenter bruker disse første studieårsemnene kun til å bestå eksamen for å holde lånekassa stangen med minst mulig faglig innsats.

Feilberg under seg også over hva disse ”studiepoengshopperne” ønsker å bruke disse studiepoengene til.

- Det er synd, for jeg tror mange av disse studentene ville hatt stor glede av å tilegne seg kunnskapen i disse fagene. Men nå går de ut uten å ha lært noe som helst gjennom å velge disse emnene.

- Nå er det slutt
Men prorektoren konstaterer at nå er det slutt.

- Flervalgseksamen skal ikke lenger stå alene. De kan for eksempel suppleres av obligatoriske oppgaver med bestått ikke-bestått sier hun.

- Men så må jeg si at flervalgseksamen kan være en helt utmerket eksamensform, og det er ikke vanskelig å legge lista for stryk høyt. Å lage gode flervalgsoppgaver som tester både faktakunnskap og begrepsforståelse er arbeidskrevende, kanskje mer krevende enn vanlige eksamensoppgaver.

Feilberg forteller at ved DMF har man jobbet aktivt for å få best mulig kvalitet på flervalgseksamener, bl.a. med kurs for faglærerne.

- Som prorektor for læringskvalitet er du den øverste faglige ansvarlige. ER du fornøyd med situasjonen?

- Selvsagt er jeg ikke det. Vårt system for kvalitetssikring har ikke fanget dette opp. Det er ikke godt nok, og det gjør vi noe med.

Shopping av studiepoeng har vært kjent internt i studiemiljøer på Gløshaugen i flere år. Feilberg hørte om det første gang da studentrepresentant Sara _Underland Mjelva orienterte NTNUs styre om hvordan hun tok sine tre flervalgseksamener før jul uten å lese.

- Er det noen her som ikke har gjort jobben sin?

- Det gjøres godt arbeid med studiekvalitet ved SVT-fakultetet. I mange henseender har det vært et foregangsfakultet når det gjelder studiekvalitetsarbeid. Vi konstaterer at vi fremdeles har ”huller” i kvalitetssikringen vår, også på SVT-fakultetet. Men dette blir det nå tatt tak i, sier prorektor Julie Feilberg.

Av Tore Oksholen (tekst og foto)

Tipser om gratis studiepoeng
Studiepoeng på billigsalg