MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lektor fikk fullt medhold i retten (5.8.09, 07:59)

En midlertidig ansatt lektor ved Høyskolen i Nesna fikk fullt medhold i tingretten på kravet om fast ansettelse. Dommen sender et sterkt signal til universitetene og høyskolene om arbeidsgivers begrensede adgang til vikarbruk.

Den kvinnelige lektoren hadde ikke vært ansatt i fire år, og hadde hatt flere kortere kontrakter over denne perioden. Rana tingrett la avgjørende vekt på antallet arbeidskontrakter og mindre vekt på den såkalte fireårsregelen. Den sier at ved mer enn fire års midlertidig ansettelse, skal arbeidstaker ha samme stillingsvern som en fast.

MARIANN HELEN OLSEN: Jo flere arbeidskontrakter, jo mer sannsynlig at virksomheten har behov for en fast, og ikke midlertidig, ansatt. Foto: Kjetil A. Brottveit/Forskerforum.
Svak begrunnelse fra arbeidsgiver
Dommen viser at arbeidsgiver ikke har klart å sannsynliggjøre at lektoren har vært vikar for andre på arbeidsplassen. Dommen legger vekt på antallet kontrakter vedkommende har hatt.

- Det er ikke nok for arbeidsgiver å sannsynliggjøre at det fantes et vikarbehov i virksomheten på ansettelsestidspunktet. Dommen statuerer et særlig ansvar for arbeidsgiver å påse at vilkårene i loven er fulgt, sier advokaten for saksøkeren, Mariann Helen Olsen.

Fireårsregelen gjelder fortsatt, men jo flere midlertidige kontrakter, jo vanskeligere er det for arbeidsgiver å forsvare midlertidig ansettelse, mener hun.

- Når det har gått nærmere fire år, sier dette noe om et udekket behov på arbeidsplassen for en fast ansatt, sier Olsen.

Olsen mener dommen ikke gir endret rettspraksis, men understreker arbeidsgivers særskilte ansvar for å vurdere midlertidighet ved hver ny arbeidskontrakt.

Medhold på alle punkter
Kvinnen gis rett til fast ansettelse som lektor. Hun ble også tilkjent erstatning for økonomiske tap hun har hatt som følge av søksmålet, for saksomkostningene, og for ikke-økonomisk oppreisning på 25.000 kroner.

Arbeidsgiver forsvarte midlertidig ansettelse med bakgrunn i Tjenestemannslovens § 3.2 a (se boks).

FAKTA

Tjenestemannslovens § 3.2 a:
”Tjenestemann skal tilsettes fast, med mindre tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag.”
(Lovdata.no)

Avventer rettskraftig dom
Ankefristen gikk ut denne uken, opplyser Olsen. Prosessfullmektig for staten ved kontoret for regjeringsadvokaten, var ikke tilgjengelig for kommentar i dag. Saken kan fremdeles ankes til lagmannsretten.

Forskerforbundet ved NTNU varsler trøkk til høsten
Dette sender et forsterket signal til landets universiteter og høyskoler.

Hovedtillitsvalgt Svein Olav Antonsen sier til Universitetsavisa at spørsmål om gyldigheten av midlertidige kontrakter er den hyppigste typen henvendelser Forskerforbundet ved NTNU får.

- Hovedproblemet ved universitetene er lovverket, som gir langt videre muligheter for midlertidig ansettelse enn ellers i arbeidslivet, sier Antonsen.

Han varsler at Forskerforbundet vil arrangere et frokostseminar i september om denne problemstillingen, hvor også arbeidsgiver ved NTNU er invitert.

Av:Tor H. Monsen