MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Mindre til NTNU Alumni (14.8.09, 08:13)

NTNUs alumninettverk nådde nylig rekordhøye 18 000 medlemmer, men prosjektleder og instituttene frykter nå at veksten vil stagnere som følge av et brått frafall av utviklingsmidler.

Anja Tjelflaat har siden 2006 arbeidet med prosjektet NTNU Alumni. Fra i år av får prosjektet en million mindre kroner årlig i utviklingsmidler, penger som skulle gått med til å styrke fagmiljøenes engasjement i nettverket.
Siden prosjektet NTNU Alumni startet i 2006, har over 18 000 tidligere studenter registrert seg i databasen. Likevel er det kun halvparten av fagmiljøene som engasjerer seg aktivt i rekrutteringen, ett år før prosjektperioden er over. Etter en omfordeling av midler til utvikling i alumnusprosjektet i 2009 frykter nå leder Anja Tjelflaat at veksten i fagmiljøenes engasjement vil avta.

- Dette vil ha mye å si for utviklingstakten i prosjektet, sier hun.

1 million årlig
NTNU Alumni ble vedtatt som prosjekt via styrevedtak i 2006. Vedtaket innebar 1 million kroner årlig til utvikling i tillegg til de ordinære driftsmidlene. Etter en administrativ omfordeling i vinter ble likevel midlene til utvikling fjernet fra prosjektet. De to siste årene av prosjektet vil derfor kun fortsette med midler til drift; lønn og webutgifter.

Omfordelingen er lovlig, og det er dermed ikke mulig for NTNU Alumni å endre på budsjettrammene for resten av prosjektperioden, som varer ut 2010.

Hanne Edvardsen har selv vært ansvarlig for Institutt for marin teknikk sin rekruttering til nettverksbasen, og har merket hvor viktig midlene har vært for registreringen.

- Det er kritisk at driftsmidlene nå forsvinner. Det er fortsatt mange fagmiljøer som ikke har startet med dette i det hele tatt, og har de ikke begynt nå vil de i alle fall ikke begynne av seg selv. Det har tatt oss flere år med mye arbeid å komme opp på det nivået vi er i dag.

- Prosjektet må fortsette
Edvardsen tror prosjektet må fortsette før det får ordentlig fotfeste ved NTNU, og hevder at de selv har erfart hvor viktig utviklingsmidlene er.

- Hadde vi ikke fått prosjektmidler hadde det kanskje ikke vært noen subalumni hos instituttet. Dette er et relativt nytt prosjekt, og det ligger ikke noe prestisje i dette, så det skal noe til før det kommer ordentlig i gang. De mulighetene som finnes med en sterk alumniorganisasjon er mange, og prosjektet burde videreføres til det omfatter hele universitetet.

FAKTA

NTNU Alumni startet opp i 2006, og har siden da rukket å rekruttere over 18 000 medlemmer

Målet for prosjektet er å rekruttere 30 000 alumner innen utgangen av NTHs 100-årsjubileum i 2010.

Basen inneholder over 200 forskjellige nettverksgrupper, sortert etter blant annet kull, næringsliv, faglig retning, linjeforening og geografisk.

Både gamle og nåværende studenter, samt ansatte ved NTNU, kan registrere seg i basen

Systemet er basert på selvregistrering

Tjelflaat ønsker ikke å kommentere omfordelingsprosessen, men innrømmer nedskjæringen vil påvirke den videre utviklingen av prosjektet.

- Dette har en del å si for utviklingstakten av alumnusvirksomheten. Utviklingsmidlene skulle tradisjonelt gått til oppstart og tilskudd til instituttetne og markedsføring av portalen.

Aktive fagmiljøer
NTNU Alumni legger opp til at fagmiljøene selv må ta en aktiv rolle i alumnusrekrutteringen, og benytte seg av kanalen til faglige formål. Hun tror at fagmiljøenes engasjement i alumnusnettverket har vært viktig for å få en vellykket rekruttering.

- Grepene vi har gjort er å få med oss fagmiljøene. Halvparten av fagmiljøene ved NTNU er nå aktive. Vi ser at tidligere studenter er interessert i hovedsakelig to ting, nemlig det å holde kontakt med tidligere klassekamerater, og ha kontakt med fagmiljøene. Noen fagmiljø er veldig flinke til å knytte tidligere studenter til seg.

Samtidig er det også fagmiljøer som fortsatt ikke er blitt aktive i alumnusnettverket.

- Noen miljø er ikke representert i det hele tatt, blant annet kjemi, medisin og musikk har alumner, men ikke noe faglig aktivitet. Så man kan også si at halvparten av fagmiljøene ikke utnytter de mulighetene som finnes.

- NTNU henger etter
Tjelflaat tror NTNU henger etter i løypa når det kommer til mulighetene i alumnusvirksomheten.

- Man kan si det slik at nå er et mange gamle studenter som er tilgjengelig via nettverket og som gjerne bidrar, mens NTNU ikke har våknet helt.

Tjelflaat håper på 30 000 alumner innen utgangen av 2010, som er både er jubileumsår for NTNU/NTH, og kick-off året til NTNU Alumni. Hun antar at det ved utgangen av 2010 vil det være 100 000 potensielle alumner hvis man regner med antall uteksaminerte ved NTNU og dets forløpere siden starten av etterkrigstiden.

En hjelpende hånd
Gjennom nettverket får tidligere studenter tilgang til både faglig stimuli, samt en enkel mulighet til å holde kontakt med tidligere medstudenter. Men nettverket tjener også NTNU.

- Vi har flere formål med nettverket. Blant annet kan de krysse av for hvilken type ressurs de kan være for NTNU, være seg sensor eller foredragsholder. De kan også brukes når studieprogrammene skal eksternvurderes. Samtidig kan de brukes til å vurdere hvor relevant utdanningen var for arbeidslivet. Så de bidrar med å lette en del oppgaver som vi har ved NTNU.

Tjelflaat tror også at forskningsformidling vil bli en stadig viktigere del av nettverket.

- De er også viktige i vår forskningsformidling. Her har vi mulighet til å formidle forskning ved NTNU der det er relevant.

Lite finansiering
De fleste alumnusnettverk er også en mulighet for universitetene til å sørge for ekstern finansiering til forskningsformål. NTNU Alumni har foreløpig ikke arbeidet aktivt for å bruke nettverket til å øke de eksterne midlene.

- Det er ingen alumner som støtter NTNU økonomisk i dag, men vi har det i bakhodet at dette er en mulighet i fremtiden. Foreløpig driver vi med friendraising, ikke fundraising.

Samtidig tror Tjelflaat at alumnusnetterket indirekte kan påvirke NTNUs eksterne finansieringsinntekter.

- Fred Kavli er alumnus som har gitt en gave tilbake. Det kunne han gjort uansett om han var alumnus eller ikke, men det at han er det kan jo gjøre at han har en ekstra sterk relasjon til NTNU. Vi tror også at når vi har kontakt med tidligere studenter, kan disse være positive ambassadører for NTNU inn mot sine bedrifter. NTNU har sagt at vi fremover skal få inn en del midler som ikke finnes i dag. Da er det viktig å ha døråpnere i ulike bedrifter.

Marin suksess
Institutt for marin teknikk rager på alumnustopp med 1009 medlemmer i skrivende stund. Det utgjør en fjerdedel ved IVT-fakultetets alumnimedlemmer. Hanne Edvardsen er prosjektleder ved instituttet og har arbeidet mye med å få opp rekrutteringen til basen.

- Her på instituttet har vi gjort det til et eget lite prosjekt. Vi utdanner mellom 80 og 100 sivilingeniører i året, så det er en stor maskin som kverner her. For oss var det derfor veldig fint at dette kom.

Edvardsen tror suksessoppskriften er å arbeide aktivt for rekrutteringen og følge rådene fra prosjektledelsen.

- Vi følger opplegget som prosjektgruppen anbefaler og oppfordrer blant annet alle avgangsstudenter å registrere seg. Vi har nå startet en påmeldingskampanje for avgangsstudentene. Samtidig forsøker vi å rekruttere tidligere studenter ved fagdagene som vi arrangerer annethvert år. Men det er først nå, etter fire år, at vi har fått på plass en struktur som gjør det mulig å fortsette uten eksterne prosjektmidler, sier hun.

Av Dina Aspen (tekst og foto)