MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

FORSKERUTDANNING:
Strenge forslag skal gi bedre ph.d-kandidater (19.8.09, 07:43)

Ledelsen ved universitetet vil stramme opp ph.d-utdanningen. Reell prøvetid, lengre og obligatorisk utenlandsopphold, samt måling av veiledernes arbeid er blant forslagene som en gruppe ved NTNU legger fram for rektoratet denne høsten.

FAKTA

FORSKER REKRUTTERING OG PH.D-UTDANNING:

Tre grupper har sett på tre ulike tema:

 • Rekruttering og kvalitet
 • Tverrfaglighet
 • Internasjonalisering

  Konklusjonene og de foreslåtte tiltakene er utarbeidet fra intervjuer med ledere for ph.d-programmer og ved fakultetene, og fra spørreskjema besvart av stipendiater og veiledere.

 • Rapporten ”Forskerrekruttering og ph.d-utdanning ”er utarbeidet av forskere og administrativt ansatte ved NTNU. I høst vil det nye rektoratet sette fokus på alle sider av forskerutdanningen i tråd med hvordan universitetet ønsker å fremstå i verden.

  Reell seks måneders prøvetid
  Den formelle seks måneders prøvetiden skal bli en reell prøvetid. Ved utløpet av det første halvåret foreslås det å gjennomføre en evaluering i form av en åpen høring. Evalueringen skal munne ut i en anbefaling om videreføring eller terminering av doktorgradsløpet.

  Veiledning skal måles
  På veiledersiden ønsker prosjektgruppen tøffe krav til kompetanse i aktiv oppfølging av kandidatene. Alle nyansatte forskere skal gjennom kurs i doktorgradsveiledning. For å bedre gjennomstrømningen skal det føres oversikt over veiledernes evne til å overholde normert gjennomføringstid. De beste i så måte skal prioriteres ved tildeling av nye stipendiatstillinger. Andre skal nedprioriteres. Når resultatene uteblir, skal disse siste gjennom veilederkurs, nyansatt eller ikke.

  Det bør også finnes måter å neddramatisere veilederbytter på, mener panelet.

  Obligatorisk eksil
  Prosjektgruppen foreslår at internasjonalisering skal inn som et eget punkt i ph.d-forskriften. I tillegg skal hver enkelt ph.d-avtales internasjonale aktiviteter spesifiseres, og underskrives som bindende.

  Alle nye stipendiater bør gjennomføre et lengre utenlandsopphold, mener rapportskriverne. Hvor lenge oppholdet bør vare spesifiseres ikke. Om vitenskapelige opphold i utlandet er uaktuelt, bør dette begrunnes i ph.d-avtalen, mener prosjektgruppen.

  Styret ved NTNU vil ventelig få saken om forskerutdanningen på bordet før jul. Eventuelle endringer i avtaleverket – som ph.d-forskriften – må til styrebehandling.

  Allerede i gang ved HF
  Humanistisk fakultet (HF) utarbeidet allerede i 2007 en tiltaksplan for forbedring og gjennomføring av ph.d-rekrutteringen. Blant noen av tiltakene finner man bedre rutiner for utvelgelse av prosjekter og stipendiater, fokus på veilederrollen, en obligatorisk evaluering i det tredje semesteret, og rutiner for håndtering av bekymringsmeldinger i forholdet stipendiat/veileder, opplyser leder av Forskningsseksjonen ved HF, John Kamsvåg.

  HF har valgt å gi kvotestipendiater – forskerrekrutter fra u-land uten ansettelse ved NTNU – mulighet til å registrere seg som studenter, og dermed få en (redusert) stemme ved valgene på NTNU-organer.

  FORSKERUTDANNING: Ingen avklaring rundt arbeidsgiveransvaret

  Av:Tor H. Monsen