MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Elisabeth Kathleen Ofstad: SiT er av studenter for studenter! (20.8.09, 11:35)

SiT er av studenter for studenter!

Sigrud Skogestad og Bjørn Rasmussen stiller spørsmål ved prissegmenteringen som samskipnaden har satt i gang fra i høst. I følge Samskipnadsloven av 2008 må samskipnader drive virksomhet som kun er rettet mot studenter, om de ikke følger denne må de betale skatt av denne virksomheten. Når en yter tjenester til andre blir dette momspliktig, dermed er det kun snakk om et momstillegg på 14% eller 25% av maten som går til staten. Studentsamskipnaden i Trondheim tjener dermed ikke penger på at de ansatte må betale moms på mat. En må ikke betale moms på idrettstilbud, men her ønsker en ikke at ansatte skal nyte godt av den økonomiske støtten som NTNU gir direkte til studentene. Det er derfor ansatte og studenter får ulike priser på mat og idrettstilbud.

Et annet svært viktig poeng i denne diskusjonen er at studenter betaler semesteravgift til SiT for å kunne få slike tilbud, det er et stort speleiselag mellom studentene. Denne avgiften betaler ikke de ansatte. Her kan en jo si at NTNU stiller jo med så mange bygg og lokaler til rådighet at dette burde jo gå opp i opp. Nei! For det første så går det ikke å ha slike løse avtaler der en tjeneste skal veie opp for en annen uten å ha økonomiske verdier inni bildet. Og i følge loven om samskipnader er dette ikke tillatt. For det andre så har NTNU det operative ansvaret for studentvelferden, SiT det strategiske, derfor stiller NTNU med fristasjoner i form av lokaler og bygg. Rasmussen foreslår at det burde opprettes egne kantiner for ansatte så slapp en dette ene enkle spørsmålet. Dette vil jeg si kanskje er ennå mer økonomisk og administrativt krevende enn et lite spørsmål. Hovedfokuset til et universitet er studentene. Arbeidsplassen for de ansatte er i stadig endring, med nye s trategier, unge mennesker, hyppige utskiftinger og en enorm kunnskapstørst. Om en ønsker store ansattefordeler og goder i sin arbeidshverdag bør en ta dette med sin arbeidsgiver, her NTNU. Det er tidligere forsøkt med kantiner for ansatte. Prisen de ansatte måtte betale ble for dyr. En bør i denne sammenhengen huske på at inntekten til en student er et lån, og det er kun på 87 600 kroner i året. Det er godt vi har samskipnaden til å gi oss velferdsgoder!

Da SiT er for studentene har studentene også mulighet til å påvirke hva SiT skal drive med. Gjennom Velferdstinget er studentene premissleverandører til SiT. All virksomhet som SiT skal starte, avslutte eller evaluere har Velferdstinget uttalelsesrett på. Dette gjør at SiT gir tilbud som er det beste for studentene! Om de ansatte hadde betalt semesteravgift hadde de hatt mulighet til å påvirke Velferdstinget på deres møter.

SiT er av studenter for studenter!

Elisabeth Kathleen Ofstad
Nestleder i Velferdstinget

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv