MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Ida Birgitte Ranes: Om toprissystem ved SiT og velferdstilbud for ansatte. (24.8.09, 09:30)

I forhold til toprissystem som er innført i SiT sine kantiner var det lite organisasjonene kunne gjøre med dette, da det var kommet en innskjerping fra myndighetene på at momsfritak på mat i kantiner drevet av Studentsamskipaden kun skal komme studentene til gode. Siden dette er et pålegg fra myndighetene så var det heller ikke så veldig mye diskusjon i behandling av denne saken.

Likevel er det beklagelig med en så stor prisoppgang på mat for ansatte i kantinene, etter som ansatte ikke har noen alternative muligheter ved NTNU. Prisnivået ved kantinene er nå på et nivå med markedspris ved andre serveringssteder, og det bør derfor vurderes om NTNU bør slippe til andra aktører for å kunne ivareta et godt tilbud til ansatte.

Vedr. økning av treningsavgiften ved idrettsanleggene så var Parat og de andre organisasjonene kritske til slik økning.

Det vises til referat fra møte i Sentralt samarbeidsutvalg: "Forskerforbundet, Parat, NTL og Tekna mener at vedtaket om økte priser for ansatte som benytter idrettsbyggene er sterkt beklagelig ut fra et personalpolitisk perspektiv".

Arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge for fysisk aktivitet.

NTNU er IA-bedrift. Dette betyr at NTNU har inngått en avtale om ”Inkluderende arbeidsliv” og som skal ha særlig fokus på tiltak for å redusere sykefraværet. I følge arbeidsmiljølovens §3-4 skal arbeidsgiver i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet, vurdere tiltakt for å fremme fysisk aktivitet. Det er flere gode tiltak som er satt i verk ved NTNU, og det bør fortsatt stimuleres til dette.

Rimelig avgift ved treningssentrene er et godt tiltak for å stimulere til fysisk aktivitet. NTNU bør vurdere tilskudd slik at treningsavgiften fortsatt kan bli lav.

NTNU har også inngått bedriftsavtale med flere treningsstudio, hvor NTNU og arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap har forhandlet fram avtaler med kjeder som driver treningsstudioer over hele byen.

Dette er gode tilbud til ansatte, og arbeidsgiver oppfordres til å synliggjøre disse tilbudene for ansatte i større grad.

Garderobeforhold for ansatte
Det skal stimuleres til fysisk aktivitet, og arbeidstakere blir oppfordret til å sykle eller å gå til jobben. Imidlertid er det slik at dusj- og garderobeforhold for ansatte varierer i stor grad. For å stimulere til fysisk aktivitet blant ansatte er det svært viktig at arbeidsgiver legger til rette og utbedrer slik at garderobe- og dusjforhold blir gode for ansatte ved alle enheter.

Parat NTNU mener det er svært viktig med gode velferdstilbud både for ansatte og for studenter.

Ida Birgitte Ranes
Hovedtillitsvalgt i Parat NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv