MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Sergei V. Jargin: Vitenskapelig uredelighet i Russland: en eksempel fra radiasjonspatologi (24.8.09, 09:39)

I litteraturen vedvarer interessen for emnet scientific misconduct - vitenskapelig uredelighet, skjønt i Vesten er slike fenomen sjelden. Av forskjellige typer til fenomenet kan man nevne plagiat, forfalskning, deriblant manipulering ved statistikk, fabrikkering, falsk sitering, falsk forfatterskap like godt som represalier mot whistleblowers som har avslørt slike tilfeller. Siden 1998 deltok vi i kritikken av vitenskapelig uredelighet i den tidligere Sovjetunionen, gav ut og distribuerte brosjyrer; noen artikkel og leserbrev ble publisert (1-2).

Det følger eksempelet av en internasjonal studie (3), hvor medarbeider i Vesten utførte immunohistokjemiske undersøkelser men ikke påtok seg delansvar for de publiserte resultatene. Det dreier seg om sammenlikning av to pasientergrupper med forskjellige histologiske typer av bronkialkarsinom: 1. gruppe - 17 pasienter fra områden av Semipalatinsk i Kazakhstan, hvor atomtester ble utført i tidsrommet 1949-1989; 2. gruppe - 40 pasienter fra områder uten høyning av radioaktiviteten. I artikkelen mangler prevalens- og insidensstatistikk som gjør det umulig å analysere årsaksammenhenge mellom radioaktiviteten og neoplasi. Dessuten, dokumentasjon i patologiavdelinger, hvor materialet ble samlet, vanligvis ikke tillater å fastslå, hvor lenge en person har levd i området.

Rapporterte resultatene motsir reglene av matematiske statistikken. Det lyder i oversettelsen: "Den spesielle egenskapen av lungekarsinom hus pasienter fra områden av Semipalatinsk var den neuroendokrine differensieringen av tumorceller uavhengig fra histologisk type. Dette ble demonstrert ved hjelp av immunohistokjemiske og elektronmikroskopiske undersøkelser". Samtidig, "neuroendokrine differensieringen ble ikke funnet i kontrollgruppen". Det betyder at kjennetegnet, som ble demonstrert ved hjelp av to uavhengige metodene, forekommer i 1. gruppen med hyppigheten 100 % (17/17) og i 2. gruppen - 0 % (0/40). Ekstrem høyt differanse mellom begge gruppene (P<0,0001, Fisher´s exact test - kalkulert ved hjelp av programmet GraphPad InStat, Copyright 1992-1998 GraphPad Software) må bekrefte antakelsen at "radiasjonskarsinomet" er en spesiell tumortype, forsjellig fra det spontane svulsten. Vesentlig differanse mellom to gruppene ble demonstrert også på grunnlag av annen parameter, for eksempel, proliferasjonsmarkeren Ki-67.

I artikkelen blir alle 17 tilfeller fra 1. gruppen betegnet som "radiasjonskarsinomer", og slutningen lyder: "Lungekarsinomer hus pasienter fra områdene av Semipalatinsk med øket radioaktivitet kan bli klassifisert som neuroendokrine karsinomer". Man spør seg, hvordan kunne det skje, at alle 17 tilfeldige pasientene hadde angivelige neuroendokrine radiasjonskarsinomet? Hvor er blitt spontane tumorer, forårsaket av røyken og andre etiologiske faktorer? Imidlertid, fordelingen av pasienter etter alder og kjønn er typisk for en spontan svulst: 15 fra 17 pasienter tilhører til aldersgruppen 51-70 år. Under påvirkning av radiasjon kunne man forvente angrepet av yngre personer. Særlig karakteristisk for en spontan bronkialkarsinom er en vesentlig overvekt av hankjønn følgelig av røyken og noen faglige skader. I gruppen fra Semipalatinsk var det 16 menn og en kvinne... (4)

For å vurdere, hvilken prevalensøkning skulle være nødvendig at alle 17 tilfeldige pasientene kunne med 50-prosentig sannsynligheten ha et radiasjonskarsinom, har vi foretatt en beregning etter formelen til multiplikasjon av sannsynligheter av gjentaende begivenheter P= pn , hvor P er sannsynlighet av en n-ganger gjentatt begivenhet med sannsynlighet av enkelte begivenheten p. I foreliggende tilfellen er den sannsynligheten av en enkelt begivenhet p lik andelen av pasienter med "radiasjonskarsinomet" blant alle pasienter. Innsettende P=1/2 og n=17, kommer vi til resultatet, at alle 17 tilfeldige pasientene kunne med en 50-prosentig sannsynlighet ha et "radiasjonskarsinom" bare etter en 24-ganger prevalensøkning av lungekarsinom generelt. Blant eldre populasjonsgrupper skulle det betyde ei ekte epidemi. Med hensyn til absurditet av slike antakelsen, dreier det seg åpenbart om en forfalskning eller falsk vurdering av data.

Vitenskapelige medarbeidere i Vesten kan ikke kontrollere arbeidskvaliteten hos sine partner fra den tidligere Sovjetunionen. Imidlertid, ifølge opphavsrett og vitenskapelig etikk, skal alle medforfattere ta ansvar for en forskningsrapport. Forskningspartnere i Vesten kan bli implisert i vitenskapelig uredelighet (scientific misconduct) hvis det på denne måten gjøres forfalskninger og mistolkninger eller foretas vilkårlig utvalg av materiale eller data.

1. Jargin SV. Uredelighet i vitenskap og internasjonalt samarbeid. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 9, 2002; 122(9): 953 2. Jargin SV. Scientific misconduct: Examples from the former Soviet Union. Dermatopathol: Pract & Conc 2009; 15(2): 17 Available at: http://derm101.com 3. Kogan EA, Sagindikova GS, Sekamova SM, Jack G. Morphological, cytogenetic and molecular biological characteristics of lung cancer in persons exposed for a long time to radionuclide radiation pollution in the Semipalatinsk region of Kazakhstan (in Russian with English summary) Arkh Patol. 2002; 64(5):13-8.

4. Sagindikova G.E. Dissertasjon. Moscow I.M. Sechenov Medical Academy, 2001

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv