MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Trond Andresen: Kryptisk om nettbaserte folkeavstemninger fra K. Gjøsteen (26.8.09, 12:15)

Kristian Gjøsteen reagerer temmelig nedlatende på mitt forslag om samarbeid NTNU/kommunen om forsøk med rådgivende folkeavstemninger i Trondheim. Han avslutter med å si at "De som er seriøst interessert i elektroniske valg bør ta en titt på prosjektet e-valg 2011."

Gjøsteen er fagmann på feltet kryptering og IT-sikkerhet. Studentene som står bak rapporten som jeg var veileder for, og undertegnede, er ikke "seriøse nok", slik jeg må forstå ham. Javel. Jeg synes fortsatt studentrapporten fra 2005 på en rekke områder er god, uansett om den kan ha noen svakheter når det gjelder faglige betraktninger rundt sikkerhet. Til leseren: Sjekk den ut og døm sjøl.

Med så høy sigarføring fra Gjøsteens side, skapes det forventninger til hans egen argumentasjon. Han bruker for det første en del plass på å fortelle at sikkerhet ved valg er noe annet enn sikkerhet ved banktransaksjoner. Men hva det betyr for det aktuelle forslag sier han ingenting om. For det andre anfører han at studentenes løsning ikke hindrer muligheten for "salg av stemmer". For meg blir dette temmelig absurd. Dette var ikke et forslag om å lage et bombesikkert system for parlamentsvalg i et gjennomkorrupt utviklingsland, men om et prøveprosjekt med rådgivende folkeavstemninger i Trondheim. Jeg kan ikke forestille meg at "salg av stemmer" blir noe problem hvis man inviterer byens innbyggere til å stemme over bomring, høyhus på Nedre Elvehavn, eller trikkens framtid.

Gjøsteen peker bare, og i stedet, på regjeringas prosjekt "e-valg 2011", hvor målet er "å prøve ut elektronisk stemmegivning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 i utvalgte kommuner". Men trenger NTNU vente på dette for å initiere forsøk her i byen med rådgivende folkeavstemninger, hvis kommunen vil være med? Sveitserne har kjørt bindende folkeavstemninger over nettet siden 2004, og den ganske sikre (så vidt jeg kan bedømme, men jeg veit ikke om det passerer Gjøsteens nåløye) IT-løsninga som de nå bruker, er beskrevet her. I februar i år vedtok innbyggerne i Geneve ved folkeavstemning en grunnlovsendring (byen har en egen grunnlov) som inkorporerer bindende avstemninger via Internett. Basel hadde da gjort det samme før dem. Den første bindende folkeavstemning over nett ble som nevnt gjennomført allerede i september 2004, i Geneve. (Det hører med til historien at studentrapporten fra Eksperter i Team 2005 som Gjøsteen kritiserer, hadde med seg noe om tidlige erfaringer og løsninger fra Sveits.)

Hvis vi nå, bare for å komme videre, glemmer disse EiT-studentenes rapport, og at det muligens var "feil person" som lanserte idéen om dette prosjektet: kan Gjøsteen forklare hvorfor det er en dårlig idé å prøve ut noe slikt i samarbeid mellom NTNU og kommunen? Jeg ville trodd han var faglig interessert i noe slikt? Og er ikke dette så pass godt utredet allerede via for eksempel sveitsernes pionérinnsats, at man kan bygge videre på det? Dette kunne kanskje vært en passende to-studenters masteroppgave?

Avslutningsvis et mer generelt hjertesukk: NTNUs ledelse taler i festlige stunder om institusjonens "tverrfaglighet". Men slikt er det alt for lite av. Og det blir ikke mer når velmente forslag møtes med revirpreget glefsing fra et berørt fagmiljø.

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv