MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Arne Hestnes: ”Vil ansette kvinner i skjul” – en presisering (27.8.09, 13:51)

Det er nødvendig med en kommentar til Universitetsavisas oppslag ”Vil ansette kvinner i skjul” publisert 27.08.2009.

Som det korrekt er angitt i artikkelen er det lovhjemmel for å tilsette i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring ”når særlige grunner taler for det” (univl. § 6-3). Det er ikke angitt andre rettslige krav ut over dette for å kunne foreta slik tilsetting, men i lovens forarbeider heter det bl.a. at ”Styret bør … vurdere om kallelse kan benyttes for å rekruttere kvalifiserte kvinner fra sektoren, forskningsinstitusjonene, næringsliv og forvaltning.” (Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og høgskoler).

Dette drøftes av Jan Fridthjof Bernt i hans kommentarutgave til loven, og han vurderer denne muligheten som ”særlig viktig etter at adgangen til å utlyse en stilling bare for det ene kjønn nå er tatt ut av loven, og radikal kjønnskvotering fremtrer i beste fall som risikabelt.” Det understrekes likevel at begrunnelsen for å tilsette en kvinne uten utlysning må ha en begrunnelse som fremtrer som overbevisende i forhold til de strenge kriteriene som er formulert av EU-domstolen.

Ved NTNU har det allerede forekommet i hvert fall ett tilfelle av tilsetting uten kunngjøring i undervisnings- og forskerstilling der det faktum at det dreide seg om en kvinne i et mannsdominert forskningsmiljø var én av flere begrunnelser. Det har derfor vært et ønske om å synliggjøre denne muligheten gjennom å peke på den i et personalreglement.

Det vil uansett være det aktuelle fakultets ansettelsesutvalg som fatter beslutning om tilsetting uten kunngjøring, noe som vil bli forhindret hvis mer enn ett medlem av utvalget motsetter seg det.

Mvh, Personalsjefen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv