MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ønsker ekstern evaluering av hele NTNU (8.9.09, 07:16)

Styremedlem Bjarne Foss tar til orde for et permanent, utenlandsk ekspertpanel som kan fortelle ledelsen hvor universitetet befinner seg på veien til å bli internasjonalt fremragende.

Bjarne Foss, kybernetikkprofessor og nytt styremedlem ved universitetet, ønsker et utenlandsk panel av fremstående forskere som skal sørge for en ”kontinuerlig eksternevaluering” for å hjelpe NTNU å nå de ambisiøse målene det har satt seg fram mot 2020.

- Trenger et utenforblikk, mener professor og styremedlem Bjarne Foss. Han vil lansere ideen om et fast panel av toppforskere som kan peke ut veien mot den internasjonale akademiske stjernehimmelen. Foto: Tor H. Monsen.
Panel av utlendinger
Foss tenker en tre-fire personer som sitter i en fireårsperiode av gangen. Panelet bør bestå av utenlandske, skandinaviske forskere med nærhet og forståelse for den nordiske universitetskulturen.

Om norsk akademisk bakgrunn skal være representert, må den være uten tilknytning til NTNU. Uansett nasjonalitet, ønsker NTNUs nye styremedlem først og fremst folk med en solid ”track record” innenfor sine fagfelt.

Panelet bør møtes rundt fire ganger i året, gjerne i samband med et av styrets seminarer. Panelet leverer rektor rapport en gang i året, hvorpå rektoratet utarbeider en tilrådning til styret med forslag til tiltak på ordinært vis.

Foss har ikke tenkt på konkrete navn på hvem som kan være aktuelle kandidater på det nåværende tidspunkt. Han har foreløpig kun luftet ideene internt blant kolleger, men kybernetikeren vil antakelig snarlig presentere sine tanker blant toppledelsen ved universitetet.

FAKTA

STRATEGI 2020, MÅLENE OM Å BLI INTERNASJONALT FREMRAGENDE:

”Vår visjon er at NTNU i 2020 skal være internasjonalt anerkjent som et fremragende universitet. På grunnlag av aksepterte kriterier, evalueringer og vurderinger skal det dokumenteres at

 • NTNU er i internasjonal toppklasse på et utvalg av faglige styrkeområder
 • NTNU er blant de ti ledende teknisk-naturvitenskapelige universiteter i Europa
 • NTNU som breddeuniversitet er blant de 1 % beste i verden ” Kilde

 • Vanlige evalueringer ikke tilstrekkelige
  Hva er problemet med alle de evalueringene som allerede gjennomføres rundt omkring?

  - De er sporadiske, dekker bare noen områder av gangen, og inngir først og fremst til skippertak og enkeltstående tiltak med et begrenset overordnet blikk. En liten gruppe som vi selv oppnevner og som følger NTNU over lang tid vil etter min mening gi langt bedre råd sier Foss.

  Han nevner den nylige evalueringen av tematiske satsingsområder som et eksempel.

  - Det er rett og slett vanskelig å forstå de viktige mekanismene, for eksempel relasjonen til SINTEF, for en gruppe som besøker institusjonen en eller to ganger, mener Foss.

  Lei evalueringer?
  Tror du ikke folk er ganske lei av evalueringer?

  - Svaret er ja dersom evalueringen ikke er forankret i organisasjonen. Jeg tenker meg et eksternt panel som skal rådgi NTNU basert på en langvarig og langsiktig vurdering. Det skal ikke være en type 'rituell evaluering' for syns skyld, som jeg tror mange ansatte har liten sans for.

  Mandatet skal være definert ut fra NTNUs egne, strategiske mål for 2020. De skal tenke fritt rundt ulike typer tiltak, foreslå prioriteringer, og legge fram veivalg som kan realisere disse målene, ser Foss for seg.

  Hvorfor er ikke dette noe rektoratet selv skal foreta?

  - Vi har tilstrekkelig med meningsbærere innad i organisasjonen, men perspektivet kan ha en tendens til å bli litt for introvert. Et langsiktig og langvarig utenfrablikk vil utgjøre en forskjell, sier han.

  - Gjøre dette på våre premisser
  Hvordan skal man unngå at dette blir et "supperåd"?

  - Ved å engasjere mennesker med reell og konkrete erfaringer å vise til. Dessuten må NTNU uttrykke et reelt ønske om å bruke en slik mekanisme. Ved å nedsette en type permanent ekstern vurdering, gjør vi det på våre premisser, og ikke andres. Dette siste er, slik jeg ser det, en svakhet ved mange evalueringer. Dette er en tanke som jeg lanserer, en som jeg har fått gode tilbakemeldinger på fra andre forskere. Selv om jeg er styremedlem, jobber jeg 'på golvet' i det daglige og tror ikke det vil være vanskelig å få legitimitet for et slikt panel ute i organisasjonen.

  NTNU har en kompleks beslutningsprosess med mange beslutningsorganer og påvirkningsaktører: Et råd med medlemmer uten tilknytning til NTNU vil kanskje være mer tilbøyelig til å foreslå drastiske og kontroversielle tiltak. Tror du slike tiltak vil ha mulighet til å bli realisert?

  - Kommer det kontroversielle forslag på bordet, må man i hvert fall ta stilling til det som foreslås. Det er en begynnelse, sier Foss.

  Hva med ditt personlige motiv for dette forslaget: Synes du NTNU går for sakte fremover?

  - Ser man på rankingene, er det ikke tvil om at vi ikke er i rute. Jeg er imidlertid skeptisk til generelle rangeringer, det underdriver det faktum at vi har internasjonalt svært dyktige miljøer. Men NTNU er en vanskelig bevegelig materie. Da kan et eksternt panel være en metode for å skynde på prosessene.

  Av:Tor H. Monsen