MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

6,7 milliarder i etterslep (9.9.09, 07:25)

Oppdemmet behov for nytt og opprustet vitenskapelig utstyr i Norge er enormt, viser en gjennomgang av søknadene til Norges forskningsråd.

Sist mandag gav Norges forskningsråd tilsagn om de første 181 millioner kroner til avansert vitenskapelig utstyr. I oktober skal det utdeles ytterligere 219 millioner til storskala forskningsutstyr.

Men behovet for utstyr og oppgradering av gammel infrastruktur, er enormt, viser søknadsbunken hos Forskningsrådet.

Rekordlav suksessandel
I denne første runden gikk rekordlave fem-seks prosent av alle innkomne søknader gjennom vurderingen hos Forskningsrådet. Til sammen 208 søknader søkte om 3,5 milliarder kroner. Tildelingsrunden gjaldt kategoriene avansert vitenskapelig utstyr, elektronisk infrastruktur og vitenskapelige databaser og samlinger.

ENORMT ETTERSLEP: Anders Hanneborg, Norges forskningsråd. Foto: NfR
Suksessraten er lav, selv for Forskningsrådets utlysninger, innrømmer divisjonsdirektør Anders Hanneborg:

- Det er ingen tvil om at det her er et meget stort oppdemmet behov. Vi mener denne søknadsrunden dokumenterer det store etterslepet. Det foregår for tiden en diskusjon om hvorvidt sektoren har for lite penger eller ikke. På utstyrssiden hersker det liten tvil, mener Hanneborg.

Andre runde avgjøres i oktober, og gjelder støtte til innkjøp av såkalt storskala utstyr. Foreløpige tall viser at behovet her er tilsvarende 3,2 milliarder kroner.

Forskningsrådet antar at mesteparten av oppdemmet behov viser seg allerede i årets søknadsrunde. Til sammen altså 6,7 milliarder kroner.

Suksess for vannrensing
NTNU Membrane Laboratory for Environmental Applications har fått 4,9 millioner kroner til avansert vitenskapelig utstyr. Professor Tor Ove Leiknes er prosjektleder for søknaden, og en av de heldige få som slapp gjennom forskningsrådets nåløye i denne runden.

Utstyret skal brukes til å utvikle metoder for vannrensing av alt fra drikkevann og vann for farmasøytisk anvendelse, til borevann fra oljeindustrien. Ned på nanonivå skal miljøet ved Institutt for vann- og avløpsteknikk studere hva som skjer på membranene under renseprosessen og karakterisere interaksjonen med partiklene, ifølge Leiknes.

Forskningsfond finansierer
Denne høsten markerer starten på opprustningen av vitenskapelig infrastruktur fram til 2017.

Norges forskningsråd fordeler midler gjennom Forskningsfondet. Man tar sikte på at en fast del av avkastningen fra fondet avsettes til forskningsutstyr. Foreløpig kaster fondet av seg 140 millioner kroner i året. På tre til fem års sikt, satser Forskningsrådet på at avkastningen blir på hele 800 millioner årlig.

NTNU-søknader for storskalautstyr:

Denne tildelingen finner sted i oktober.

 • Pre-Project - Sustainable Building Laboratories - Large-scale Infrastructure for the Research Centre on Zero Emission Buildings
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

 • National facility for improved oil recovery at NTNU
  Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

 • Pre-project for the Norwegian Rheology Laboratory
  Administrasjonen

 • Preparatory project: Norwegian participation in MAX IV
  Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 • Norwegian Micro- and Nano-Fabrication Facilities (NMNF)
  NTNU NanoLab Norges teknisk

 • A national infrastructure for biobanks and biobank related activity in Norway
  Det medisinske fakultet

 • Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN): a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience
  Det medisinske fakultet

  Av:Tor H. Monsen

 •