MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Strid om stempling (14.9.09, 06:28)

Fem universiteter - inklusiv NTNU - nekter å etterkomme Kunnskapsdepartementets (KD) krav om å ha en løsning for tidsregistrering på plass innen 1. januar. Riset bak speilet er ingen utbetaling av overtid etter nyttår, sier KD.

Dette er hva KD forventer skal være på plass innen 1. januar 2010: Enten en PC-basert, elektronisk løsning, en fremmøteprotokoll eller stemplingsuret. Foto: iStockphoto.
Du slipper antakelig å bli møtt av stemplingsuret på NTNU første arbeidsdag etter nyttår. I alle fall hvis universitetene får det som de vil.

Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger og Tromsø tolker KDs klare bestilling om arbeidstidsregistrering innen nyttår til å gjelde handlingsplan i et tilsynelatende forsøk på uthaling.

KD: Registrering skal være på plass
Kunnskapsdepartementet ønsker at universitets- og høyskolesektoren skal ha på plass allmenn registrering av arbeidstid fra 2010. Blant annet på bakgrunn av at Riksrevisjonen har påpekt mangler ved dokumentasjonen av overtidsbetalinger.

KD varslet første gang i et brev fra februar i år om arbeidstidsregistering at ”institusjonene har på plass nødvendige løsninger innen utgangen av 2009.” I et såkalt dialogmøte mellom NTNU og dets eier, gjentok KD at man forventer løsninger på plass innen fristen.

I referatet fra det årlige etatstyringsmøtet i mai – hvor styrelederen og rektoratet ved universitetet deltar sammen med ekspedisjonssjefen og avdelingsdirektører i departementet – er system for tidsregistrering et eget kulepunkt på listen over hva eieren forventer at NTNU skal besørge. Fristen står fast: 1. januar 2010.

- Ikke stemplingsur
Men universitetene trekker beina etter seg.

Arne Kr. Hestnes - personalsjef ved NTNU. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info.

Nå har universitetene i Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger og Tromsø gått sammen om å nedsette et utvalg som skal jobbe frem en felles handlingsplan eller strategi for et system for registrering av overtid. Utvalgets første møte skal finne sted i Trondheim i løpet av den nærmeste tid, Etter planen skal utvalget ha en plan klar i midten av november, ifølge personalsjef ved NTNU, Arne Hestnes.

- Vi tolker det ikke slik at det skal være stemplingsur på alle veggene første arbeidsdag etter juleferien. Vi tolker departementets krav slik at vi skal sørge for å ha på plass en strategi eller handlingsplan innen 1. januar 2010, sier Hestnes.

NTNU har ikke vært i kontakt med departementet for å forsikre seg om at universitetets tolkning er korrekt.

Riset bak speilet: Ingen overtidsbetaling etter nyttår
Departementet forventer at et av tre alternativer er på plass innen nyttår: En PC-basert, elektronisk løsning, en fremmøteprotokoll eller stemplingsuret.

Det bekrefter avdelingsdirektør Arne Lunde i KD til Universitetsavisa.

Arne Lunde - Avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementet. Foto: KD

Hvis ikke et av de tre alternativene for tidsregistrering er på plass innen 1. januar, kan ikke universitetene utbetale overtidsbetaling:

- Overtiden må være dokumentert, hvis ikke, er det illegitim utbetaling. Riksrevisjonen er rimelig klar på dette. Om NTNU har sin egen tolkning på dette, bør de ta det opp direkte med Kunnskapsdepartementet. Dette er forhold det blir sjekket på, sier Lunde.

Bevegelser i kulissene
Allerede tidlig i mai i år trommet personalsjefene ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim sammen til et møte for å samkjøre synspunkter på kravet fra KD. Senere i mai ble saken løftet opp på rektornivå i et møte i Bergen.

- Slik vi ser det, vil arbeidstidsregistrering kun være aktuelt for ansatte som har en jobbsituasjon med spesielt behov for overtid. Fra vår side er det ikke aktuelt med generell tidsregistrering. Dette ser vi ikke behovet for, sa rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes.

FAKTA

Tidligere saker om tidsregistrering for forskere:

 • Forskere unntatt arbeidsmiljøloven
 • Forskere neppe unntatt arbeidsmiljøloven (!)
 • Stempling: - Neppe aktuelt for alle, sier Digernes

 • Nå tar altså fem av universitetene sikte på å utarbeide en handlingsplan i løpet av denne høsten, men har ikke mål om noe system for inn- og utstempling innen nyttår.

  På tvers av kulturen
  Spørsmålet går til kjernen av universitets- og forskerkulturen: Om forskning er å betrakte som en ni-til-firejobb eller som en fri og kreativ virksomhet som vanskelig kan reguleres av vanlige arbeidstidsbestemmelser.

  Universitetsavisa har brakt i erfaring at arbeidstakerorganisasjonene er svært skeptisk til tidsregistering, og for øvrig på linje med universitetsledelsene i landet.

  - Dette er en viktig sak for oss, det handler om tilliten fra de ansatte. Systemet skal være basert på tillit, og ikke kontroll, kommenterer Hestnes.

  - Jo større, jo eldre, og jo mer forskningstunge institusjonene er, desto større utfordring er det å få med seg alle ansatte. Kultur er definitivt en del av bildet her, kommenterer Lunde i Kunnskapsdepartementet.

  Det kan tyde på at universitetene ser for seg at saken om stempling for forskere til slutt ender med en form for kompromiss:

  - Jeg tror vi kan forvente en evolusjon, hvor man leter seg fram til en fornuftig løsning, sier Hestnes.

  Av:Tor H. Monsen