MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Innfører internhusleie ved NTNU (16.9.09, 07:41)

Ordningen med internhusleie vil bli innført ved NTNU årsskiftet 2010/2011. Da tilsvarende ordning ble etablert ved Universitetet i Oslo, ble det brått stopp i avdelingenes behov for nytt areal. – En drivkraft for bedre arealutnyttelse, sier eiendomssjef Lindis Burheim.

NTNU kommer til å innføre en ordning med intern husleie, hvor enhetene må betale for det arealet man bruker. Ordningen vil fungere etter et prinsipp hvor alt NTNU-eid areal får en bestemt kvadratmeterpris, og hvor hvert fakultet får en viss pengesum satt av til betaling av leie av lokaler. Ordningen er ment å gå opp i null – NTNU som institusjon skal verken tjene eller tape penger.

- Formålet er å synliggjøre kostnadene forbundet med lokalene hver enkelt enhet legger beslag på, sier Burheim.

- Gjennom en slik ordning regner vi med å få utnyttet arealet bedre. Alle ønsker seg god plass, og når god plass er gratis, mangler man incitament til å utnytte plassen på best mulig vis. Dette endrer seg når det følger en prislapp med plassen man benytter.

Tar seg god tid
Det springende punkt ved innførning av en slik ordning er størrelsen på prislappen – eller snarere prislappene. Kontorlokaler og laboratorier vil måtte vurderes ulikt. Et annet skille går mellom gamle og nye bygninger på campus.

- De nyere delene av bygningsmassen vår har naturlig nok en mer effektiv utnyttelse av sine arealer, og må få en annen vurdering enn de gamle, tungdrevne delene av universitetet, sier eiendomssjefen.

Hun poengterer at man vil ta seg god tid til å utforme den nye ordningen. Derfor er årsskiftet 2010/2011 satt som en dato for innføring. Det er en forutsetning at styret godkjenner ordningen før den innføres.

Universitetet i Oslo tok i bruk internhusleie for 1-2 år siden. Den mest ubiddelbare virkningen var en stans i avdelingenes behov for nytt areal, forteller Lindis Burheim.

Av Tore Oksholen