MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Torbjørn Digernes: En fri, forskningsbasert meningsutveksling (16.9.09, 12:42)

Et av universitetenes viktigste oppgaver i samfunnet, er å gi rom og mulighet for den frie forskningsbaserte meningsutveksling. Vi skal være en fri talerstol, mennesker skal komme til orde og meninger skal brytes.

Den faglige logikken bak en forskningsbasert tilnærming til konflikten i Midtøsten, er å kunne formidle og diskutere med de forskerne som setter agendaen for den faglige debatten. Til forskjell fra den politiske debatten, så er forskningens diskurs bygget på dokumenterbare og transparente analyser og konklusjoner. Det ligger i forskningens grunnleggende etos å bidra til å dokumentere fakta, å utfordre rådende sannheter eller stille nye spørsmål som ikke har vært stilt tidligere.

Konflikten mellom Israel og palestinerne er en av de mest komplekse i verden i dag. Begge sider søker å fremme sin sak gjennom agitasjon med politiske argumenter, hvor bruk av fakta og dokumentasjon ofte ikke er etterrettelig. Formålet med serien er å lage en arena på forskningens krav og premisser.

Det er også slik at forskere også er mennesker med rett til å ha meninger om spørsmål i samfunnet. Det må være mulig for en forsker å agere i begge kapasiteter.

En konsekvens av det, er at dersom en forsker skal opprettholde sin troverdighet som forsker, krever det at hun skiller klart mellom det å agere som meningsberettiget borger basert på sitt personlige verdigrunnlag og politiske syn, og på framstillinger basert på forskningens krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet.

Jeg synes at den første forelesningen i serien levde opp til dette. Gjennomgangen av de folkerettslige rammene rundt konflikten var faktabasert, opplysende og klargjørende. (Se forøvrig Adresseavisens reportasje 3. september.) De øvrige foreleserne er bedt om å belyse sine tema på tilsvarende måte, gjennom fakta og kunnskap fra sin egen forskningsvirksomhet.

Jeg holder fast ved at det er et prisverdig initiativ.

Torbjørn Digernes

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv